REKVIREREDE KURSER

Kurser, I kan bestille hjem til arbejdspladsen

Kommuner, regioner, private udførere og andre faglige aktører kan få udarbejdet et tilbud, der er specialsyet til det konkrete behov, man har.
Du kan nedenfor se konkrete eksempler, der måske kan inspirere. Der er plads til redigering af disse oplæg, ligesom jeg også tilbyder andre temaer ud fra jeres konkrete behov.

Klik på kursets titel eller på Læs mere og få info om indholdet.
Kontakt mig for en drøftelse.

Når du vil kontakte mig via min hjemmeside, er det vigtigt at benytte fx Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox. Bemærk, at hjemmesiden ikke understøttes af Internet Explorer

 • Inddragelse og børnesamtale, når barnet har en funktionsnedsættelse
 • Servicelovens §§ 32 - 32a - et 2 dages kursus om særlige dagtilbud og hjemmetræning
 • BHU, BørneHandicapUdredningen - dyk ned i Udredningen eller i Handleplanen eller i begge dele. Kurset tilrettelægges ud
 • Overgangen fra ung til voksen - et 2 dages kursus
 • Snitfladen mellem § 112 og § 41 eller § 100 - om hjælpemidler og merudgifter
 • Magtanvendelse - for myndighed og udførere
 • Tilskud til befordring og drift af bil - et fælles kursus for børne- og voksen- samt hjælpemiddelafdelingen.
 • Servicelovens § 76 og § 76a - om efterværn og opretholdt anbringelse
 • Overgangen fra ung til voksen
 • Servicelovens § 45 og § 97 ledsagerordning for unge og voksne
 • VUM for udførere - få hånd om metoden og fif til systematik i statusrapporter mv.
 • Voksenudredningsmetoden, VUM - en kursusdag for myndigheden og evt. udførere
 • Botilbud på voksenområdet. Få hånd om boformer og flytteregler.

© 2020 Inge Louv - Databeskyttelse