REKVIREREDE KURSER

Kurser, I kan bestille hjem til arbejdspladsen

Kommuner, regioner, private udførere og andre faglige aktører kan få udarbejdet et tilbud, der er specialsyet til det konkrete behov, man har.
Du kan nedenfor se konkrete eksempler, der måske kan inspirere. Der er plads til redigering af disse oplæg, ligesom jeg også tilbyder andre temaer ud fra jeres konkrete behov.

Klik på kursets titel eller på Læs mere og få info om indholdet.
Kontakt mig for en drøftelse.

Når du vil kontakte mig via min hjemmeside, er det vigtigt at benytte fx Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox. Bemærk, at hjemmesiden ikke understøttes af Internet Explorer

 • Overgangen fra ung til voksen - et 2 dages kursus
  Dato aftales
  Sted aftales
  Hvor skal den unge bo, hvad skal den unge leve af, hvad skal den unge lave om dagen og i sin fritid, og hvem skal hjælpe den unge...
 • Botilbud på voksenområdet. Få hånd om boformer og flytteregler.
  Dato aftales
  Stedet aftales
  Ønsker du og dine kollegaer også praktiske redskaber til en følsom situation? Så deltag i kursus om botilbud og reglerne for flytning når borgerne ikke kan give samtykke til flytning eller modsætter sig flytning til botilbud eller plejeboliger...
 • Voksenudredningsmetoden, VUM - en kursusdag for myndigheden og evt. udførere
  Dato aftales
  Stedet aftales
  Grib chancen for at få styr på metoden og i et fagligt forum drøfte fif og idéer til målsætning, opfølgning og tilsyn på en kursusdag hvor vi også sætter fokus på samarbejdet mellem myndighed, udfører og borger på en kursusdag om VUM...
 • Servicelovens §§ 32 - 32a - et 2 dages kursus om særlige dagtilbud og hjemmetræning
  Dato aftales
  Stedet aftales
  Få hånd om reglerne og proceduren for vurdering af særlige dagtilbud og hjemmetræning. Få fif og gode idéer til samarbejdet mellem de mange aktører i disse vanskelige sager, så I kan udarbejde egne rutiner og praksis.
 • Inddragelse og børnesamtale, når barnet har en funktionsnedsættelse
  Dato aftales
  Sted aftales
  Hvordan sikrer vi inddragelse af børn - også børn med nedsat funktionsevne.... Og hvordan adskiller børnesamtalen med børn med nedsat funktionsevne sig fra andre børnesamtaler? Få input og idéer og deltag i gode faglige drøftelser
 • BHU, BørneHandicapUdredningen - dyk ned i Udredningen eller i Handleplanen eller i begge dele. Kurset tilrettelægges ud
  Dato aftales
  Sted aftales
  Fik I som kommune ikke de nye justeringer i ICS og Udredningsmetoden med, så har I chancen her, hvor I kan vælge at sætte fokus på udredning eller handleplan eller begge dele
 • Snitfladen mellem § 112 og § 41 eller § 100 - om hjælpemidler og merudgifter
  Dato aftales
  Sted aftales
  Surfer I også rundt mellem § 112 og § 41 / § 100? Hvornår skal en ansøgning behandles efter § 112 og hvornår er det § 41 eller § 100, der skal i spil? Kan en ansøgning behandles efter begge bestemmelser, og hvordan finder vi ud af hvilken, der har forrang...
 • Magtanvendelse - for myndighed og udførere
  Dato aftales
  Stedet aftales
  Ansvar, regler, etik, rollefordeling i samarbejdet – alle de store spørgsmål behandlet på én dag! Et kursus om servicelovens regler om magtanvendelse, nødværge lovlig og ikke-lovlig, procedure og indberetning mv
 • Tilskud til befordring og drift af bil - et fælles kursus for børne- og voksen- samt hjælpemiddelafdelingen.
  Dato aftales
  Stedet aftales
  Tag din kollega fra den anden afdeling under armen og udnyt muligheden for at få styrket jeres faglighed og få fornyet inspiration til at udarbejde rutiner og procedure for tilskud til befordring og drift af bil.
 • Servicelovens § 76 og § 76a - om efterværn og opretholdt anbringelse
  Dato aftales
  Stedet aftales
  Hvornår er den unge omfattet af efterværn § 76... Og hvem kan få opretholdt anbringelse efter § 76a... Hvem skal handle og hvem skal betale - og meget andet...
 • Overgangen fra ung til voksen
  Dato aftales
  Stedet aftales
  Kan vi sætte det lange lys på, før den unge fylder 18 år, så overgangen bliver så planlagt og forudsigelig som muligt?
 • Servicelovens § 45 og § 97 ledsagerordning for unge og voksne
  Dato aftales
  Stedet aftales
  Hvem er omfattet af ledsagerordningen for unge og voksne - og hvem er ikke? Hvordan er det lige med unge og voksne i anbringelsessted eller botilbud? Få hjælp til at navigere i regler og rammer.
 • VUM for udførere - få hånd om metoden og fif til systematik i statusrapporter mv.
  Dato aftales
  Lokation aftales
  Når man som udfører i dag- eller botilbud modtager Bestilling på en opgave, kan det være hensigtsmæssigt at kende baggrunden for, hvad borgeren har været igennem før visitation samt at få styr på sin egen rolle