REKVIREREDE KURSER

Kurser, I kan bestille hjem til arbejdspladsen

Kommuner, regioner, private udførere og andre faglige aktører kan få udarbejdet et tilbud, der er specialsyet til det konkrete behov, man har.
Du kan nedenfor se konkrete eksempler, der måske kan inspirere. Der er plads til redigering af disse oplæg, ligesom jeg også tilbyder andre temaer ud fra jeres konkrete behov.

Siden er under redigering.
Klik på kursets titel og få mere info om indholdet.
Læs mere er ude af drift,
men du kan 
kontakte mig for en drøftelse og få tilsendt et udkast til indhold.

§§ 32 - 32a - et 2 dages kursus om særlige dagtilbud og hjemmetræning
VUM for udførere - få hånd om metoden og fif til systematik i statusrapporter mv.
Servicelovens § 76 og § 76a - om efterværn og opretholdt anbringelse
Overgangen fra ung til voksen
Børnesamtalen, når barnet har en funktionsnedsættelse
Snitfladen mellem § 112 og § 41 eller § 100 - om hjælpemidler og merudgifter
BHU, BørneHandicapUdredningen - dyk ned i Udredningen eller i Handleplanen eller i begge dele. Kurset tilrettelægges ud
Botilbud på voksenområdet. Få hånd om boformer og flytteregler.
Servicelovens § 45 og § 97 ledsagerordning for unge og voksne
Overgangen fra ung til voksen - et 2 dages kursus
Magtanvendelse - for myndighed og udførere
Tilskud til befordring og drift af bil - et fælles kursus for børne- og voksen- samt hjælpemiddelafdelingen.
Voksenudredningsmetoden, VUM - en kursusdag for myndigheden og evt. udførere

© 2020 Inge Louv - Databeskyttelse