REKVIREREDE KURSER

Kurser, I kan bestille hjem til arbejdspladsen

Kommuner, regioner, private udførere og andre faglige aktører kan få udarbejdet et tilbud, der er specialsyet til det konkrete behov, man har.
Du kan nedenfor se konkrete eksempler, der måske kan inspirere. Der er plads til redigering af disse oplæg, ligesom jeg også tilbyder andre temaer ud fra jeres konkrete behov.

Klik på kursets titel eller på Læs mere og få info om indholdet.
Kontakt mig for en drøftelse.

Inddragelse og børnesamtale, når barnet har en funktionsnedsættelse
Servicelovens §§ 32 - 32a - et 2 dages kursus om særlige dagtilbud og hjemmetræning
BHU, BørneHandicapUdredningen - dyk ned i Udredningen eller i Handleplanen eller i begge dele. Kurset tilrettelægges ud
Tilskud til befordring og drift af bil - et fælles kursus for børne- og voksen- samt hjælpemiddelafdelingen.
Snitfladen mellem § 112 og § 41 eller § 100 - om hjælpemidler og merudgifter
Servicelovens § 76 og § 76a - om efterværn og opretholdt anbringelse
Overgangen fra ung til voksen
Overgangen fra ung til voksen - et 2 dages kursus
Servicelovens § 45 og § 97 ledsagerordning for unge og voksne
Magtanvendelse - for myndighed og udførere
Botilbud på voksenområdet. Få hånd om boformer og flytteregler.
Voksenudredningsmetoden, VUM - en kursusdag for myndigheden og evt. udførere
VUM for udførere - få hånd om metoden og fif til systematik i statusrapporter mv.

© 2020 Inge Louv - Databeskyttelse