top of page

Konsulentbistand & sparring

Konsulentbistand og sparring til kommuner indenfor serviceloven og tilgrænsende bestemmelser kan leveres

 • online ved brug af Teams eller Zoom eller via et program, I selv har

 • ved telefon eller mail

 • ved fremmøde hos jer
  ... eller en kombination ud fra jeres ønsker og behov

I mange kommuner har jeg opgaver som 

 • ´livline´ for faglige ledere, faglige koordinatorer og sagsbehandlere

 • sparring og bistand til sagsbehandlere eller -grupper indenfor såvel børnehandicap som servicelovens voksenområde

 • sparring på udvalgte sagsområder med fokus på,

  • tolkning af lovgivningen - herunder med fokus på sektoransvar og andre love, regler og bestemmelser

  • om de rette faglige vurderinger ligger til grund for afgørelserne, om der er behov for generel opkvalificering mv.

  • om de retmæssige ydelser er vurderet korrekt

  • om man på et fagligt funderet grundlag kan styrke den økonomiske styring af området

  • om der eventuelt ses at være behov for faglig opkvalificering af medarbejderne

 • sparring i forbindelse med afklaring og vurdering af funktionsevnen og støttebehov i konkrete sager f.eks. unge med Aspergers syndrom, ADHD og lign., hvor kommunen har behov for ekstern konsulentbistand

 

Som konsulent går jeg ikke ind i den konkrete sag men yder faglig sparring og inspiration til sagsbehandler eller teamet med henblik på, at I selv kan foretage de faglige vurderinger og træffe afgørelse.

Al bistand tager afsæt i de problemområder eller problemstillinger, I selv rejser og med udgangspunkt i de sager, der arbejdes med.

Sparring til dagtilbud, botilbud, STU og andre kan etableres efter aftale ud fra jeres behov.
 

Anden faglig opkvalificering - se under

2020-05-25 14.38.41.jpg

Kontakt mig for en drøftelse

bottom of page