Praktiske informationer, priser og rabatter i 2020

Åbne kurser, man kan tilmelde sig

Kurserne afholdes hovedsagelig på Scandic hotellerne

 • Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

 • Scandic Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

 • Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
   

 • Enkelte kurser afholdes andre steder, og så vil det fremgå af kursusbeskrivelsen.
   

Priser 

 • én-dags kursus koster 2.395 kr. + moms pr. deltager

 • to-dages kursus koster 4.295 kr. + moms i pr. deltager

 • én-dagskursus med 2 undervisere koster 2.795 kr. + moms pr. deltager
   

Prisen indeholder:

 • undervisning

 • kursusmateriale

 • morgenbuffet, frokost og eftermiddagskaffe + kage

 • kursusbevis
   

Rabatter

 • ved flere deltagere fra samme arbejdsplads på samme kursus er 5. deltager gratis

 • jeres socialrådgiverpraktikant deltager for ½ pris

 • ved overnatning yder Scandic rabat. Oplys aftalenummer D000004591 samt at du deltager i kursus hos Inge Louv, når du booker værelse.
   

Tilmelding

 • Tilmelding sker via www.ingelouv.dk

 • Tilmelding er mulig helt ind til kursusstart, his der er plads. Tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kursusstart

 

Kurser til afholdelse hos jer

 • I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvar for undervisning og undervisningsmateriale

 • Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00 eller 16.00 - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

Prisen er som udgangspunkt

 • en hel dag 15.500 kr. + moms for op til 22 - 24 deltagere

  • ​dertil kommer kørsel og bro eller færge samt nødvendig overnatning 

  • ved 2 undervisere er prisen højere afhængig af den konkrete situation

 • et 2 dages kursus får 15 % rabat og koster 26.350 kr. + moms for op til 22 - 24 deltagere

  • ​dertil kommer kørsel og bro eller færge samt nødvendig overnatning

  • ved 2 undervisere er prisen højere afhængig af den konkrete situation

 • ½ dag koster 8.800 kr. + moms.

  • dertil kommer kørsel og bro eller færge samt nødvendig overnatning ​

Priser konsulentbistand mv.

 • en konsulenttime koster 880 kr. + moms 
  Ved fremmød hos jer kommer kørsel og bro eller færge oveni, ligesom der kan beregnes en timesats på 375 kr. for køretid udover 1 time hver vej afhængig af opgavens omfang

 • prisen for skribentvirksomhed fastsættes i et samarbejde ud fra opgaves art og omfang
   

Prisen for foredrag

 • for foredrag for foreninger, handicapgrupper, forældregrupper, pårørende og andre, der ikke er fagpersoner, aftales prisen konkret. Foredrag arrangeret af interesseorganisation eller forening for ikke-fagpersoner er uden moms

 

Kørselstaksten i 2020 er på 3,52 kr. pr. km + moms

 

Pris, indhold, omfang, forløb mv kan aftales konkret!
Der kan opnås rabat, hvis der aftales flere opgaver eller forløb, eller hvis der er andre særlige forhold.

 

                                                    Kontakt mig for en drøftelse

 

© 2020 Inge Louv - Databeskyttelse