Praktiske informationer, priser og rabatter i 2021


Åbne kurser, man kan tilmelde sig
 

Kurserne afholdes hovedsagelig på Scandic hotellerne

 • Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

 • Scandic Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

 • Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
   

 • Enkelte kurser afholdes andre steder, og så vil det fremgå af kursusbeskrivelsen.
   

Priser 

 • én-dags kursus koster 2.450 kr. + moms pr. deltager 

 • to-dages kursus koster 4.395 kr. + moms i pr. deltager

 • én-dagskursus med 2 undervisere koster 2.895 kr. + moms pr. deltager
   

Prisen indeholder:

 • undervisning

 • kursusmateriale

 • morgenbuffet, frokost og eftermiddagskaffe + kage

 • kursusbevis
   

Rabatter

 • ved flere deltagere fra samme arbejdsplads på samme kursus er 5. deltager gratis

 • jeres socialrådgiverpraktikant deltager for ½ pris

 • ved overnatning yder Scandic rabat. Oplys aftalenummer D000004591 samt at du deltager i kursus hos Inge Louv, når du booker værelse.
   

Tilmelding

 • Tilmelding sker via www.ingelouv.dk 

 • Tilmelding er mulig helt ind til kursusstart, hvis der er plads. Tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kursusstart

 

Kurser til afholdelse hos jer

 • I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvar for undervisning og undervisningsmateriale

 • Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00 eller 16.00 - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

Prisen er som udgangspunkt

 • en hel dag 15.800 kr. + moms for op til 22 - 24 deltagere

  • ​dertil kommer kørsel og bro eller færge samt nødvendig overnatning 

  • ved 2 undervisere er prisen højere afhængig af den konkrete situation

 • et 2 dages kursus får 15 % rabat og koster 26.860 kr. + moms for op til 22 - 24 deltagere

  • ​dertil kommer kørsel og bro eller færge samt nødvendig overnatning

  • ved 2 undervisere er prisen højere afhængig af den konkrete situation

 • ½ dag koster 8.800 kr. + moms

  • dertil kommer kørsel og bro eller færge samt nødvendig overnatning ​

Priser konsulentbistand mv.

 • en konsulenttime koster 880 kr. + moms 
  Ved fremmød hos jer kommer kørsel og bro eller færge oveni, ligesom der kan beregnes en timesats på 375 kr. for køretid udover 1 time hver vej afhængig af opgavens omfang

 • prisen for skribentvirksomhed fastsættes i et samarbejde ud fra opgaves art og omfang
   

Priser for online kurser

 • der ydes 15 % rabat, når kurser afholdes online uanset, om det er åbne kurser eller kurser til afholdelse for den enkelte arbejdsplads

 

Prisen for foredrag

 • for foredrag for foreninger, handicapgrupper, forældregrupper, pårørende og andre, der ikke er fagpersoner, aftales prisen konkret. Foredrag arrangeret af interesseorganisation eller forening for ikke-fagpersoner er uden moms

 

Kørselstaksten i 2021 er på 3,44 kr. pr. km + moms.

Pris, indhold, omfang, forløb mv kan aftales konkret!
Der kan opnås rabat, hvis der aftales flere opgaver eller forløb, eller hvis der er andre særlige forhold.

                                                    Kontakt mig for en drøftelse