top of page

Udannelse:

  • Socialrådgiver, Den sociale Højskole, København - 1984

  • Socialt arbejde med handicappede, Den sociale Højskole København og Odense - 2003

  • Voksenunderviseruddannelsen, Frederiksberg Seminarium - 2004-2005

 

Erfaring:

Mit arbejde har fra start primært været med børn og familier, og siden 1992 har børn, unge og voksne med handicap samt deres familier været i fokus.

Jeg har mange års erfaring som sagsbehandler, familiebehandler og konsulent, ligesom jeg har været faglig leder i en handicapafdeling for både børne- og voksenområdet.


Udover job i den kommunale forvaltning har jeg været ansat på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, i Center for Små Handicapgrupper, i Gigtforeningen og Landsforeningen LEV.

 

Siden midt i 2005 har jeg været selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent med opgaver i kommuner, regioner og private tilbud for mennesker med handicap, ligesom jeg holder foredrag i handicaporganisationer m.v.

 

Min seneste ansættelse var som kontorchef på børne- og voksenhandicap i en kommune.

Tjek evt. LinkedIn for yderligere oplysninger.

Baggrund: About
bottom of page