top of page

Databeskyttelsespolitik

Vi tager vores dataansvar alvorligt, og vi sikrer lovlig og transparent databehandling. 

Vi er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders og  samarbejdspartneres oplysninger, herunder personoplysninger. Vi beskytter personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.


Firmaet Handicapkonsulent Inge Louv yder konsulentbistand, og i de tilfælde hvor konsulentbistanden indebærer udvekling af personoplysninger, anser vi os for databehandlere. I så fald skal der indgås en databehandleraftale.

 

Når firmaet Handicapkonsulent Inge Louv udfører kursusaktiviteter, anser vi os for dataansvarlige, da vi behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores kurser.

 

Nærværende databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om Inge Louv’s behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger

Hvis du henvender dig vedrørende vores behandling af persondata, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt eller indsigelse over for vores databehandling, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@ingelouv.dk

Brug af personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

 

Vi indsamler følgende personoplysninger:

  • navn

  • titel

  • arbejdsadresse

  • arbejdstelefonnummer

  • arbejdsmail

 

Vi behandler almindelige personoplysninger med det legitime formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder at

  • levere undervisning-, skribent- og konsulentydelser samt foredrag

  • fakturere

Vi behandler kun relevante persondata

Databeskyttelsespolitik: Tekst
bottom of page