top of page

Jeg udbyder kurser til fagpersoner primært indenfor handicapområdet, hvor jeg underviser i serviceloven og tilgrænsende lovgivning i forhold til børn, unge og voksne.

Et kendetegn for min undervisning er, at gennemgangen af retsreglerne altid kombineres med metoder i socialt arbejde, ligesom konkrete eksempler og praktiske problemstillinger fra dagligdagen indgår i min undervisning.

Der er mulighed for at tilmelde sig de åbne kurser, eller man kan bestille særligt tilrettelagte kurser hjem til arbejdspladsen.

Jeg tilbyder ikke bistand til private personsager, bisidderopgaver m.v. men holder gerne foredrag for brugerorganisationer, patientforeninger m.v.


Læs mere mere her om kurser, man kan tilmelde sig

BØRNEKURSER og VOKSENKURSER

Bliv her inspireret til emner, der kan afholdes hos jer

KURSER FOR FAGFOLK


Læs mere og bliv inspireret til foredrag for brugerorganisationer m.fl. her

FOREDRAG FOR IKKE-FAGFOLK
 

 

Kurser & foredrag: Events
bottom of page