top of page

Snitfladen mellem §§ 112 og 41 eller 100 - om hjælpemidler og merudgifter

Yderligere information

Hjælp og støtte til børn og unge eller voksne med funktionsnedsættelser og deres familier er efterhånden blevet så kompleks, at det er nødvendigt at kende regler og rammer ud over de bestemmelser, man selv sidder med i det daglige.

Sektoransvarlighedsprincippet danner baggrund for efter hvilke bestemmelser, en ansøgning skal behandles, og indimellem kan ansøgninger behandles efter flere regler afhængig af formålet med det ansøgte. Dagligt står vi overfor, om en støtte skal ydes efter reglerne om hjælpemidler/ forbrugsgoder, efter reglerne om merudgifter, om der er tale om behandling, eller om det er et ansvar for folkeskolen.

Vi har derfor sammensat en fælles temadag for sagsbehandlerne indenfor børnehandicapområdet eller voksenområdet samt ergoterapeuter og andre i hjælpemiddelafdelingen, hvor vi skal drøfte de mange snitflader og gråzoner, og ikke mindst hvordan vi navigerer i lovgivning og samarbejde.

 

Hvor, hvornår og hvor meget? Kurset kan hentes hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

  • I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvaret for undervisning og undervisningsmateriale

  • Der er undervisning fra kl. 9.00 - 16.00  - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

 

Indhold og udbytte I løbet af dagen kommer vi omkring tandem- og andre specialcykler, særligt fremstillet tøj, bleer, høretelefoner, ståstøttestativer mv, og vi tager et kig på om og i hvilke tilfælde klassiske hjælpemidler skal vurderes efter merudgiftsbestemmelsen og ikke som et hjælpemiddel. 

Vi runder kort samarbejdet omkring tilskud til befordring og drift af bil, da selve bilen vurderes efter § 114 og eventuelt tilskud til driften vurderes efter § 41 for børn og § 100 for voksne, ligesom vi kaster et blik på konsekvenserne af handicaprelateret flytning, som også begge afdelinger er involveret i.

 

Dagen vil veksle mellem oplæg, drøftelser og spørgsmål fra deltagerne, og Ankestyrelsens praksis vil blive inddraget i løbet af dagen, og du vil gå herfra med en større afklaring og mulighed for et styrket samarbejde afdelingerne imellem.

 

Målgruppe Temadagen kan tilrettelægges for børne- eller voksenområdet eller for begge og henvender sig til alle, der arbejder med kompensationsydelser for børn, unge eller voksne med nedsat funktionsevne, dvs. medarbejdere, der vurderer støtte efter servicelovens §§ 41 – 43 eller § 100 samt medarbejdere indenfor servicelovens §§ 112 – 116.

 

Underviser  Socialrådgiver – handicapkonsulent Inge Louv

Kontakt Inge Louv for en uformel drøftelse om et kursus afholdt på jeres egen lokation enten på mail@ingelouv.dk eller ved at udfylde nedenstående formular. 

 

Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Kurset kan tage udgangspunkt ovenstående beskrivelse eller være en kombination af flere af kurserne for fagfolk. Hvad i har brug for og hvad kurset skal indeholde, finder vi ud af sammen. Du kan udfylde formularen med så mange eller få oplysninger du finder relevante, men jo flere oplysninger, jo mere præcist kan vi skræddersy kurset til jer. Overvej gerne følgende:

  • Kursets tema/emne

  • Antal deltagere

  • Deltagernes forudsætninger 

  • Lokation

  • Mulige dato'er

Surfer I også rundt mellem §§ 112 og 41 / 100? Hvornår skal en ansøgning behandles efter § 112 og hvornår er det §§ 41 eller 100, der skal i spil? Kan en ansøgning behandles efter begge bestemmelser, og hvordan finder vi ud af hvilken, der har forrang...

Thanks for submitting!

bottom of page