top of page

Servicelovens §§ 76 og 76a - om efterværn og opretholdt anbringelse

Yderligere information

Reglerne for efterværn og opretholdt anbringelse er ikke altid lige gennemskuelige, og da der ofte er flere kommuner og flere afdelinger inde over vurderingerne, er det nødvendigt at få hånd om reglerne og få en procedure for arbejdet med disse sager.

Der er mange hensyn og mange spørgsmål

 • Hvilke unge er omfattet af hvad, og hvad gør vi, hvis den unge ikke anses for omfattet eller ikke vil modtage indsatsen?

 • Hvem har kompetencen til at træffe afgørelse og efterværn efter § 76, og hvem kan træffe afgørelse om opretholdt anbringelse efter § 76a, og hvad gør vi ved uenighed?

 

En bevilling af efterværn for en udenbys ung kan have store konsekvenser for hvem, der på sigt skal betale for borgerens støttebehov, så det er vigtigt at kende regler og praksis for efterværn, handlepligt og refusion. Servicelovens er for nogle år siden suppleret med bestemmelsen for de unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der er anbragt i plejefamilie, men reglerne for handle- og betalingspligten er i § 76a væsentligt anderledes end for § 76.

 

Indhold:  Vi har sammensat en kursusdag, hvor vi grundigt gennemgår betingelserne i servicelovens §§ 76 og 76a og kommer omkring emnerne

 • hvem er omfattet af § 76

 • hvem er omfattet af § 76a

 • hvem har kompetencen til at træffe afgørelsen for de 2 bestemmelser

 • hvilke konsekvenser får det, hvis den unge er anbragt i vores kommune af en anden kommune

 • hvilke konsekvenser får det, hvis kommunen har anbragt den unge i en anden kommune

 • hvad sker der med refusionen, hvis den unge af egen drift flytter kommune

 • i hvilke situationer kan en kommune søge refusion – i hvilke tilfælde kan kommunen være forpligtet til at overtage uden refusion … og mange andre spændende spørgsmål

 

Vi tager et kig på hvordan arbejdet med efterværn og opretholdt anbringelse kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, så den unge inddrages i sin sag, og vi sikrer, at de særlige sagsbehandlingsregler følges.

Undervejs inddrager vi relevant publikationer og principmeddelelser fra Ankestyrelsen. Dagen vil veksle mellem oplæg, summe-pauser, drøftelser og spørgsmål fra deltagerne.

 

Målgruppe:  Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal vurdere og træffe afgørelse, om en ung er omfattet af reglerne i servicelovens § 76 om efterværn eller af § 76a om opretholdt anbringelse samt medarbejdere, der skal overtage sager fra egen kommune eller andre kommuner, hvori der er truffet afgørelse efter § 76.

 

Emnerne kan få større eller mindre plads på temadagen afhængig af kommunens behov og deltagerkredsen. Vi tager en snak om jeres ønsker og behov og justerer programmet, så det kommer til at passe præcis til jer.

 

Underviser: Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv

Kontakt Inge Louv for en uformel drøftelse om et kursus afholdt på jeres egen lokation enten på mail@ingelouv.dk eller ved at udfylde nedenstående formular. 

 

Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Kurset kan tage udgangspunkt ovenstående beskrivelse eller være en kombination af flere af kurserne for fagfolk. Hvad i har brug for og hvad kurset skal indeholde, finder vi ud af sammen. Du kan udfylde formularen med så mange eller få oplysninger du finder relevante, men jo flere oplysninger, jo mere præcist kan vi skræddersy kurset til jer. Overvej gerne følgende:

 • Kursets tema/emne

 • Antal deltagere

 • Deltagernes forudsætninger 

 • Lokation

 • Mulige dato'er

Ønsker du og dine kollegaer også praktiske redskaber til en følsom situation? Så deltag i kursus om botilbud og reglerne for flytning når borgerne ikke kan give samtykke til flytning eller modsætter sig flytning til botilbud eller plejeboliger...

Thanks for submitting!

bottom of page