top of page
  • kontakt21924

Vigtig ændring af bekendtgørelsen om kontanttilskud og BPA efter servicelovens §§ 95 og 96!

Servicelovens § 95 og 96 om kontanttilskud og BPA – om rådighedsvagter


Tidligere har kommunen kunnet udmåle rådighedstid hen over døgnet, når hjælperen var til stede men kun undtagelsesvis udførte opgaver for borgeren f.eks. ved delt tjeneste. Men det er ændret!Bekendtgørelse 1292 af 19.9.2022 om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service slår med en justering af § 5 stk.3 fast, at der ved udmåling af tilskud til løn efter stk. 2 i helt særlige tilfælde kan udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren i tidsrummet fra kl. 23.00 til 06.00, når der alene er én hjælper til stede. Desuden kan der hele døgnet, når mere end én hjælper er til stede, udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til hjælpere ud over den hjælper, der i forvejen udfører aktiviteter for borgeren. 


Ved rådighedstimer forstås timer, hvor der kun undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren.For sagsbehandlingen betyder det konkret, at der som udgangspunkt kun kan udmåles rådighedstid i nattetimerne mellem kl. 23 og 06. I dag- og aftentimerne kan der kun udmåles rådighedstid, hvis der er behov for, at hjælper 2 står til rådighed, og der i forvejen er en hjælper til stede på fuld løn.


Det præciseres, at hjælpere i rådighedsvagt kun undtagelsesvis udfører aktiviteter for borgeren.

2 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page