top of page
  • kontakt21924

Nye regler om kombination af tabt arbejdsfortjeneste og fleksjob!

Folketinget har d.19.december 2023 vedtaget en lovændring, der er trådt i kraft d.1.januar 2024. Det er nu muligt at få beregnet fleksløntilskud, selvom borger samtidig modtager tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87 og § 88 (tidligere serviceloven § 42 og § 43) samt plejevederlag efter serviceloven § 119.


Beskæftigelsesministeriet har udgivet bekendtgørelse 1806 af 28.12.2023 om beregning af og fradrag i fleksløntilskud, hvor det i § 11 fremgår:


Hvis den ansatte i et fleksjob modtager hjælp til tabt arbejdsfortjeneste efter § 87 i barnets lov eller plejevederlag efter § 90 stk.1 nr. 11, i barnets lov eller §§ 119-122 i lov om social service, sker fradrag i og beregning af fleksløntilskud som ved lønindtægt jf. §§ 3 og 4.


Yderligere er udkommet Vejledning 10092 af 20.12.2023 om fleksløntilskud m.v., hvor det præciseres i


Punkt 2.1. om Beregning af fleksløntilskud


Kommunen skal ved beregning af fleksløntilskud anvende oplysninger fra indkomstregistret om løn, løn under sygdom eller barsel, syge- og barselsdagpenge, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, plejevederlag, ferie m.v.


Det betyder, at også forældre, der har fuld tabt arbejdsfortjeneste for alle de timer, de arbejder i et fleksjob kan få beregnet fleksløntilskud fra 1.januar 2024.


Læs mere her 

·

5 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Bình luận


bottom of page