top of page
  • Lars Louv

Tabt arbejdsfortjeneste og fleksjob – præcisering af beregningerne


Servicelovens § 42 tabt arbejdsfortjeneste og jobcentrets regler om fleksløntilskud

Beregningen af tabt arbejdsfortjeneste for borgere i fleksjob og beregning af fleksløntilskud har længe været til drøftelse mellem socialforvaltning og jobcenter, så for et par måneder siden skrev jeg til Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet for at få deres vurdering af beregning, når en borger i fleksjob med fleksløntilskud bevilges tabt arbejdsfortjeneste.


Ankestyrelsen har i principmeddelelse 12-21 præciseret, at kommunen ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste for en borger i fleksjob, udelukkende skal anvende borgerens lønindtægt fra arbejdsgiveren i beregning af tabt arbejdsfortjeneste. Borgerens fleksløntilskud skal ikke indgå i beregningen, da fleksløntilskud ikke er en lønindtægt.


Derfor beregner kommunerne tabt arbejdsfortjeneste alene på baggrund af lønindtægten og med det timetal og den lønindtægt, borgeren mister.

Men kommunerne har siden haft forskellig praksis for udbetaling af fleksløntilskud. Mens nogle kommuner fortsat udbetaler fleksløntilskud som supplement til tabt arbejdsfortjeneste, træffer andre kommuner afgørelse om afslag med begrundelsen, at fleksløntilskud alene skal beregnes på baggrund af lønindtægt, og da tabt arbejdsfortjeneste ikke er en lønindtægt, skal ydelsen ikke indgå i beregningen af tilskud, hvis hele lønnen er erstattet af tabt arbejdsfortjeneste.


Derfor skrev jeg til de 2 ministerier og bad dem om en samlet vurdering af, hvordan borgerne er stillet, når de både er bevilget fleksjob og tabt arbejdsfortjeneste.

Men inden ministerierne fik svaret, kom Ankestyrelsen med en ny principmeddelelse 6-23.


Delvis tabt arbejdsfortjeneste i fleksjob

I principmeddelelse 6-23 fastslår Ankestyrelsen, at borgere, der modtager delvis tabt arbejdsfortjeneste i fleksjob, kan få tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af det timetal og den lønindtægt, der mistes.

Borgers fleksløntilskud skal derefter omberegnes på baggrund af den resterende lønindtægt, borger fortsat oppebærer fra arbejdsgiveren.

Tabt arbejdsfortjeneste skal ikke indgå i beregningen af fleksløntilskud, idet der ikke er tale om en lønindtægt.


Ankestyrelsen har i principafgørelsen ikke taget stilling til, om lønindtægt, fleksløntilskud og tabt arbejdsfortjeneste i nogle tilfælde vil overstige niveauet for tilsvarende arbejde, når tabt arbejdsfortjeneste ikke skal indgå i beregningen / fradrages i ydelsen fleksløntilskud.

I et svar til Karina Adsbøl i Folketinget har daværende socialminister Astrid Kragh d.19.6.2020 besvaret et spørgsmål om fleksjob og tabt arbejdsfortjeneste.

Svaret afsluttes efter vejledning fra Beskæftigelsesministeriet med at præcisere, at "en person i fleksjob vil dog aldrig kunne få en højere indtægt samlet set, end en der er ordinært ansat i en tilsvarende fuldtidsstilling."

Det vil efter min opfattelse være et korrekt pejlemærke. Det fulde spørgsmål og svar findes her Spørgsmål nr. 499


Fuld tabt arbejdsfortjeneste i fleksjob

Samtidig præciserer Ankestyrelsen, at for borgere, der modtager fuld tabt arbejdsfortjeneste på det timetal, der hidtil har arbejdet i fleksjob, skal have beregnet tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af den lønindtægt, de har modtaget fra arbejdsgiveren.

Men ved fuld tabt arbejdsfortjeneste i fleksjob, er borger ikke berettiget til fleksløntilskud, idet der ikke er en løn at beregne på.


Ovenstående præciseringer om beregning af tabt arbejdsfortjeneste og fleksløntilskud for henholdsvis delvis og fuld kompensation kan jo indgå i overvejelserne, når omfanget / timetallet for kompensation fastlægges.


For sagsbehandlingen betyder det konkret, at der skal ske et tæt samarbejde mellem børnehandicaprådgiver, jobcenter og ydelsesafdeling, så borgerens tabt arbejdsfortjeneste og fleksløntilskud beregnes korrekt.

Da der for nogle borgere vil være en betydelig økonomisk udfordring, vil det være nødvendigt at indlede samarbejdet allerede i rådgivningsfasen, så der kan findes andre muligheder for støtte, hvis snørklede regler medfører et betydeligt indtægtstab for borgeren.

Vi dykker ned i udfordringerne på tre af vores kurser: §§41-42, §42 Nørdekurset og §42 beregnerkurset. På beregnerkurset går vi særligt i dybden med de snubletråde som præciseringen giver.
78 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Hozzászólások


bottom of page