top of page

Magtanvendelse - for myndighed og udførere

Yderligere information

Reglerne omkring magtanvendelse er mange og indviklede, og spørgsmålet er, hvordan vi omsætter (rets)bestemmelserne i praksis: Hvordan og hvad gør vi helt konkret, og ikke mindst – hvem skal gøre hvad…

 

Med afsæt i de generelle retningslinjer på området tager vi på kurset udgangspunkt i den praktiske hverdag hos udfører og myndighed. Du har derfor alle muligheder for at tage værktøjer med hjem, til lige præcis den funktion, du har!  

De nye regler om magtanvendelse, der trådte i kraft 1. januar 2020, vil indgå i kursusdagen.

 

Hvor, hvornår og hvor meget? Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

 • I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvaret for undervisning og undervisningsmateriale

 • Der er undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

 

Indhold og udbytte På kurset giver vi et overblik over reglerne og prøver kræfter med det, der er vanskeligt. Vi sætter fokus på hvad der forstås ved samtykke, forskellen på godkendt, lovlig og ulovlig magtanvendelse samt på hvordan man som fagperson skal agere i de situationer, der kan opstå. Der bliver derfor taget fat på emner som:

 • formålet med bestemmelserne – hvorfor har vi brug for regler om magtanvendelse

 • de enkelte bestemmelser – reglerne og omsætningen af disse

 • rollefordelingen mellem myndighed og udførere – hvem der har ansvar for hvad

 • bestemmelser om magtanvendelse og herunder:Alarm- eller pejlesystemer og særlige døråbnere Fastholdelse, tilbageholdelse i boligen, anvendelse af stofseler Optagelse i botilbud uden samtykke Proceduren i forhold til magtanvendelse 

 • samspil og snitflader til andre bestemmelser i såvel servicelov som anden lovgivning

 

Principafgørelser fra Ankestyrelsen vil løbende inddrages i løbet af dagen. Deltagerne vil efter kurset kunne udarbejde eller finpudse rutiner og procedure for indberetninger og behandling af disse.

 

Målgruppe Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal forholde sig til servicelovens regler om magtanvendelse for voksne. Det gælder f.eks. udførere på dag- og døgntilbud og plejeboliger, ansatte i hjemmeplejen samt de myndighedspersoner, der skal tage stilling til ansøgninger og indberetninger fremsendt af udfører.

 

Undervisere Socialrådgiver og handicapkonsulent Gitte Madsen samt socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Kontakt Inge Louv for en uformel drøftelse om et kursus afholdt på jeres egen lokation enten på mail@ingelouv.dk eller ved at udfylde nedenstående formular. 

 

Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Kurset kan tage udgangspunkt ovenstående beskrivelse eller være en kombination af flere af kurserne for fagfolk. Hvad i har brug for og hvad kurset skal indeholde, finder vi ud af sammen. Du kan udfylde formularen med så mange eller få oplysninger du finder relevante, men jo flere oplysninger, jo mere præcist kan vi skræddersy kurset til jer. Overvej gerne følgende:

 • Kursets tema/emne

 • Antal deltagere

 • Deltagernes forudsætninger 

 • Lokation

 • Mulige dato'er

Ansvar, regler, etik, rollefordeling i samarbejdet – alle de store spørgsmål behandlet på én dag! Et kursus om servicelovens regler om magtanvendelse, nødværge lovlig og ikke-lovlig, procedure og indberetning mv

Thanks for submitting!

bottom of page