top of page

VUM for udførere - få hånd om metoden og fif til systematik i statusrapporter mv.

Når man som udfører i dag- eller botilbud modtager Bestilling på en opgave, kan det være hensigtsmæssigt at kende baggrunden for, hvad borgeren har været igennem før visitation samt at få styr på sin egen rolle

Dato aftales

Lokation aftales

Yderligere information

Med Voksenudredningsmetoden har kommuner, udførere og leverandører fået et fælles sprog – en fælles metode til udredning af borgerens situation og efterfølgende opfølgning på mål og indsats indenfor handicap- og socialt udsatte voksne.

Mange kommuner benytter Voksenudredningsmetoden til udredning af borgerens funktionsevne, ressourcer, vanskeligheder og behov, hvorefter udføreren modtager en Bestilling med faglig vurdeirng, formål og mål, som skal omsættes til dagligt arbejde sammen med borgeren.

Når kommunen visiterer en borger til et tilbud, er der en rollefordeling borger, myndighed og udfører imellem. På dette kursus stiller vi skarpt på udførerens rolle.

Hvor, hvornår og hvor meget Kurset kan rekvireres hjem til udføreren/virksomheden og tilpasses jeres konkrete behov.

I er velkomne til at arrangere det i fællesskab med andre udførere, og indholdet vil blive tilpasseet den målgruppe, der deltager i kurset.

  • I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvaret for undervisning og undervisningsmateriale
  • Der er undervisning fra kl. 9.00 - 16.00  - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

Indhold og udbytte På dette kursus sætter vi særligt fokus på udførerens rolle og ansvar. Du vil få et overblik over metoden og et indblik myndighedens udredning af borgeren, og vi drøfter udførerens rolle i samarbejdet med borger og myndighed.

Vi tager et kig på hvordan udføreren kan planlægge arbejdet ud fra den bestilling, myndigheden har sendt, og hvordan udføreren kan leve op til sin del af opfølgning og tilsyn - herunder hvordan udføreren i en VUM-ramme kan videregive nødvendige oplysninger til udføreren.

Vi ruster dig til arbejdet med VUM ved at sørge for, at du får hånd om systematikken og anvendelsen, og vi søger at give et samlet overblik over metodens udfordringer, fordele og genveje samt nogle fif til den praktiske anvendelse.

Vores dag byder på temaer som:

  • baggrund for og overblik over Voksenudredningsmetoden
  • et kig på myndighedens rolle og arbejdsopgaver
  • udførers rolle og ansvarsområderhvordan omsætter udfører myndighedens mål, og hvad gør vi, hvis det ikke er muligt hvad gør udfører, når der ikke er sat mål 
  • regler og ansvarsfordeling ved opfølgning og tilsynhvad er udførerens opgaver hvad gør vi, hvis vi ikke hører fra myndigheden 

I prioriterer vægtningen mellem myndighed og udførere.

Målgruppe Udførere, der arbejder med borgere i tilbud efter servicelovens bestemmelser på voksenområdet.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page