Voksenudredningsmetoden, VUM - en kursusdag for myndigheden og evt. udførere

Grib chancen for at få styr på metoden og i et fagligt forum drøfte fif og idéer til målsætning, opfølgning og tilsyn på en kursusdag hvor vi også sætter fokus på samarbejdet mellem myndighed, udfører og borger på en kursusdag om VUM...

Dato aftales
Stedet aftales

Yderligere information

 

© 2020 Inge Louv - Databeskyttelse