top of page

OVERTEGNET GRATIS webinar om ny lovgivning "Forberedelse af overgangen for unge med funktionsnedsættelse"

Har du styr på lovændringen om forberedelse af den unges overgang til voksentilværelsen, når den unge modtager støtte efter serviceloven? Webinaret henvender sig til alle, der vurderer eller yder støtte til unge før og efter 18 år, så giv gerne besked til din kollega i jobcentret, Ungeteamet mv.

Tilmelding lukket
Udsolgt

29. jan. 2021, 09.30 – 11.00

Alle vil få fremsendt link til Teams

Yderligere information

Et samlet Folketing vedtog d.23.december 2020 en ændring i serviceloven til ikrafttræden d.1.januar 2021. Loven forpligter kommunerne til at forberede overgangen fra ung til voksen – også for unge med nedsat funktionsevne.

For unge, der har en indsats efter servicelovens § 52 stk.3 og dermed en handleplan efter § 140, er der regler om inddragelse af den unge i forberedelse af overgangen til voksentilværelsen.

Men for unge med nedsat funktionsevne, der ikke har indsatser efter § 52, har der ikke hidtil været regler for forberedelse af overgangen. Det kommer der nu!

Kommunen skal fra 1.januar 2021 påbegynde forberedelsen af overgangen fra ung til voksen, når den unge fylder 16 år. Der er pligt til inddragelse af den unge og forældrene, og der skal sikres et tværsektorielt samarbejde, så der kan træffes afgørelse om iværksættelse af støtte umiddelbart efter, den unge er fyldt 18 år.

Mange kommuner arbejder allerede nu med god procedurer for overgangen, men for at vi kan få hånd om de forpligtelser, der ligger i den nye § 19 a, afholder jeg et par webinarer med en kort gennemgang af lovændringen, så praksis kan tilrettes retsbestemmelserne.

Kig ind mandag d.18.januar kl.13.00 – 14.30 eller torsdag d.28.januar kl.15.30 – 17.00.

Alle er velkomne - det er ganske gratis og coronafrit på Teams.

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page