top of page

Overgangen fra ung til voksen, når den unge har en funktionsnedsættelse (Fyn)

Kan vi sætte det lange lys på, før den unge fylder 18 år, så overgangen bliver så planlagt og forudsigelig som muligt, og hvordan implementerer vi ny lovgivning i vores procedure for overgangen? Kig ind og bliv inspireret...

Tilmelding lukket
Udsolgt

02. maj 2022, 09.00 – 16.00

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense, Danmark

Yderligere information

Med den nyeste lovændring af serviceloven, har vi med § 19a fået fornyet lys på overgangen fra ung til voksen, når den unge har et handicap.

Mange kommuner har en procedure for forberedelsen af denne overgang, og alligevel er overgangen fra ung til voksen er en evig udfordring for såvel familierne som for kommunen. Når unge med nedsat funktionsevne nærmer sig voksentilværelsen, popper der en lang række spørgsmål op, og familien bliver bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange (nye) regler, de nu skal stå overfor.

Med afsæt i den nye § 19a, stiller vi skarpt på de krav, der stilles til inddragelse af den unge og forældrene samt det nødvendige samarbejde med de sektorer, der skal arbejde videre med den unge efter 18 år.

Herefter runder vi kort de lovgivningsmæssige rammer

  • Servicelovens § 76 efterværn og § 76a opretholdt anbringelse – herunder lidt om refusion samt om § 140 handleplanen som styringsredskab
  • Hvilke ydelser kan komme i spil, hvis § 76 eller § 76a ikke kan anvendes f.eks. servicelovens regler om socialpædagogisk støtte, botilbud m.v. og hvordan udredes den unges støttebehov
  • Handicapkompenserende støtte – hvad ophører og hvad kan evt. erstatte
  • Personlig pleje og praktisk bistand efter servicelovens § 83 – før og efter 18 år
  • Forsørgelse – hvilke oplysninger er vigtige at bringe videre til Jobcentret, så de kan vurdere, om den unge er uddannelsesparat eller aktivitetsparat, og hvordan indgår UU vejlederen

… og ikke mindst drøfter vi inddragelsen af den unge, som nu er blevet i tale sat i selve loven.

Afslutningsvis tager vi et kig på reglerne om bisidder, partsrepræsentant og værgemål.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne, og principmeddelelser fra Ankestyrelsen vil indgå undervejs.

Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der i deres arbejde skal rådgive, vurdere og træffe afgørelse om støtte efter servicelovens regler til børn, unge og voksne og andre, der har opgaver i forbindelse med overgangen fra ung til voksen.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.

Pris Deltagergebyr 2.525 kr. + moms

Tilmeldinger muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kurset

Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page