Overgangen fra ung til voksen

Kan vi sætte det lange lys på, før den unge fylder 18 år, så overgangen bliver så planlagt og forudsigelig som muligt?

Dato aftales

Stedet aftales

Yderligere information

Overgangen fra ung til voksen er en evig udfordring for såvel familierne som for kommunen. Når unge med nedsat funktionsevne eller andre udfordringer nærmer sig voksentilværelsen, popper der en lang række spørgsmål op, og familien bliver bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange (nye) regler, de nu skal stå overfor.

Unge, der fylder 18 år, er i retlig forstand voksne med ansvar for eget liv og egne beslutninger. Det betyder, at det er den unge selv, og ikke forældrene, der som part i sagen skal samarbejde med de offentlige myndigheder og efter evne bestemme over sin egen tilværelse.

Og når den unge flytter fra reglerne for børn og unge til voksenbestemmelserne, sker der et markant brud med de ydelser og tilbud, som familien og den unge hidtil har fået, og den unge skal nu finde ud af at samarbejde med nye afdelinger.  Det kan erfaringsmæssigt være vanskeligt at forberede denne overgang fra barn til voksen, og vi har derfor sammensat en temadag med fokus på enkelte opmærksomhedspunkter i forbindelse med overgangen. Det er ikke muligt at nå hele vejen rundt, så vi har udvalgt nogle vigtige emner, vi vil sætte lys på.

Indhold Reglerne på servicelovens børne- og voksenområde er ikke ens, så vi skal tage stilling til hvilke ydelser, der ophører, hvilke, der kan evt. fortsætte og hvilke, der evt. kan erstatte dem, der ophører

På temadagen ser vi på de lovgivningsmæssige rammer

  • Servicelovens § 76 efterværn og § 76a opretholdt anbringelse – herunder lidt om refusion samt om § 140 handleplanen som styringsredskab
  • Hvilke ydelser kan komme i spil, hvis § 76 eller § 76a ikke kan anvendes f.eks. servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte, botilbud m.v. – herunder lidt om handle- og betalingspligt samt om § 141 handleplanen som styringsredskab
  • Handicapkompenserende støtte – hvad ophører og hvad kan evt. erstatte
  • Personlig pleje og praktisk bistand efter servicelovens § 83 – før og efter 18 år
  • Forsørgelse – hvilke oplysninger er vigtige at bringe videre til Jobcentret, så de kan vurdere, om den unge er uddannelsesparat eller aktivitetsparat
  • Skal og i så fald hvordan skal vi samarbejde med UU vejlederen
  • Hvordan sikrer vi en reel inddragelse af den unge på vej…

Afslutningsvis tager vi et kig på reglerne om bisidder, partsrepræsentant og værgemål.

Principmeddelelser fra Ankestyrelsen vil indgå undervejs.

Emnerne kan få større eller mindre plads på temadagen afhængig af kommunens behov og deltagerkredsen. Vi tager en snak om jeres ønsker og behov og justerer programmet, så det kommer til at passe præcis til jer.

 

Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der i deres arbejde skal rådgive, vurdere og træffe afgørelse om støtte efter servicelovens regler til børn, unge og voksne, medarbejdere, der skal modtage den unge i Jobcentret og Ydelsesafdeling, UU-vejledere og andre, der har opgaver i forbindelse med overgangen fra ung til voksen.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her