top of page

Overblik over reglerne på børnehandicapområdet (Odense)

Korrekt og succesfuldt arbejde på børnehandicapområdet kræver helhedsorienteret tilgang. Da børnehandicap har snitflader til mange andre bestemmelser, er det vigtigt at kende de tilgrænsende regler, at skabe overblik og at vide, hvordan reglerne spiller sammen. Det kan du få hjælp til denne dag....

Tilmelding lukket
Udsolgt

11. maj 2023, 09.00 – 15.30

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense, Danmark

Yderligere information

Dette kursus giver både overblik og forståelse for samspil mellem de forskellige regler – uanset om du er ny på området eller er mere erfaren med behov for brush-up. I alle dele af den offentlige forvaltning er sektoransvaret styrende, ligesom sagsbehandlerens kerneydelser, den kompenserende støtte, skal koordineres med andre sektorers tilbud. Det kan derfor være nødvendigt at opnå et kendskab til eller blive opdateret på hele området.

Der er undervisning kl.9.00 – 15.30 med morgenbuffet fra kl.8.30

Indhold Du vil på kursusdagen få et overblik over de bestemmelser, der er i spil på børnehandicapområdet i serviceloven med et kig på tilgrænsende regler.

Vi runder kort de særlige livsvilkår, familier med børn med handicap lever under og drøfter hvordan, vi kan inddrage forældre og ikke mindst børnene, og med afsæt i de handicappolitiske grundprincipper kaster vi et blik på servicelovens bestemmelser om

  • § 11 stk.3, § 11 stk.7 og § 11 stk.8 – rådgivning mv. efter serviceloven
  • § 13 VISO og § 15 DUKH – andre rådgivningsmuligheder i serviceloven
  • §§ 41 og 42 nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – kun om samspillet med andre regler, da emnet er så stort, at det i sig selv kræver et 2 dages kursus
  • § 45 ledsagelse – hvem er omfattet og hvornår
  • § 44, der slår fast, at § 83 personlig pleje, § 84 stk.1 afløsning og aflastning samt § 86 stk.2 vedligeholdende træning også gælder for børn
  • § 52 stk.3 nr. 1-9 – hvordan anvendes særlig støtte i handicapsagerne
  • §§ 76 og 76a efterværn og opretholdt anbringelse – hvem, hvornår, hvordan og hvor meget
  • §§ 112, 113, 114 og 116 – et lille kig på reglerne om hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning

med snitflader til anden lovgivning f.eks. folkeskoleloven og sundhedsloven.

Undervejs ser vi på, hvad der går forud for hvad, og hvordan vi med et skarpt blik på snitflader og sektoransvar håndterer helhedssynet. Formålet er at skabe et overblik, så vi kan ikke gå i dybden, men må henvise til andre kursusdage for nærmere drøftelser om de enkelte bestemmelser.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne, og Ankestyrelsens principmeddelelser vil indgå.

Målgruppe Temadagen henvender sig til børnehandicaprådgivere samt ledere og andre, der har interesse i børnehandicapområdet.

Underviser Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.

Pris Deltagergebyr 2.650 kr. + moms. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page