top of page

Overblik over børnehandicapområdet og tilgrænsende regler, Odense

Reglerne i barnets lov kapitel 8 har snitflader til en række andre love f.eks. servicelov, sundhedslov og folkeskolelov. Solidt fagligt arbejde med børnehandicap kræver en helhedsorienteret tilgang med kendskab til tilgrænsende regler og viden om, hvordan reglerne spiller sammen. Det får du her ....

Tilmelding lukket
Udsolgt

13. maj 2024, 09.00 – 15.30

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense, Danmark

Yderligere information

Dette kursus giver både overblik og forståelse for samspil mellem de forskellige regler uanset, om du er ny på området eller er mere erfaren med behov for brush-up. I alle dele af den offentlige forvaltning er sektoransvaret styrende, ligesom sagsbehandlerens kerneydelser, den kompenserende støtte, skal koordineres med andre sektorers tilbud. Det kan derfor være nødvendigt at opnå et kendskab til eller blive opdateret på hele området.

Der er undervisning kl.9.00 – 15.30 med morgenbuffet fra kl.8.30

Indhold

Du vil på kursusdagen få et overblik over de bestemmelser, der er i spil på børnehandicapområdet i barnets lov og i serviceloven med et kig på tilgrænsende regler.

Vi runder kort de særlige livsvilkår, familier med børn med handicap lever under og drøfter hvordan, vi kan inddrage forældre og ikke mindst børnene, og med afsæt i de handicappolitiske grundprincipper kaster vi et blik på barnets lov

  • § 81 rådgivning mv.
  • §§ 163 og 165 rådgivning fra DUKH og VISO til borgerne
  • §§ 86 og 87 nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – kun om samspillet med andre regler, da emnet er så stort, at det i sig selv kræver et 2 dages kursus
  • § 89 ledsagelse – hvem er omfattet og hvornår

…. med et kig på, hvordan særlig støtte i barnets lov § 32 kan anvendes handicapkompenserende samt kort om ungestøtte efter §§ 114 – 116 og opretholdt anbringelse efter § 120.

I barnets lov henviser § 90 til de bestemmelser i serviceloven, der gælder for børn, og vi drøfter, hvordan vi kan samarbejde om også at få disse regler i spil i den daglige sagsbehandling. 

Afsluttende stiller vi skarpt på sektoransvaret i dagtilbudsloven og folkeskoleloven om pasning, kørsel, undervisning m.v. og på sundhedsloven om behandling, følgeudgifter til behandling, kørsel m.v. og drøfter samarbejde mellem de forskellige sektorer. Vi ser på hvad, der går forud for hvad, og hvordan vi med fokus på snitflader og sektoransvar håndterer helhedssynet.

Formålet med denne dag er at skabe et overblik, og vi må henvise til andre kursusdage, hvis man ønsker at gå i dybden med de enkelte bestemmelser.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne, og Ankestyrelsens principmeddelelser vil indgå.

Målgruppe Temadagen henvender sig til børnehandicaprådgivere samt ledere og andre, der har interesse i børnehandicapområdet.

Underviser Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv

Pris Deltagergebyr 2.750 kr. + moms, som dækker undervisning og undervisningsmaterialer samt morgenbuffet, frokost og eftermiddagskaffe og kage.  

Læs her om Erly Bird rabat samt alt om priser, rabatter og praktiske informationer

Tilmelding er muligt helt frem til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page