top of page

ONLINE med 15 % rabat Kludetæppe eller specialbestemmelse… for sagsbehandlere og visitatorer (Fyn)

Hvordan kan vi sammensætte et kludetæppe uden huller og med tilstrækkelig fleksibilitet, og hvornår er det nødvendigt at gribe til særbestemmelsen § 96? Og hvad skal der til for at få bevilling efter § 95 stk.3? Vi stiller skarpt på vurderingerne frem mod det specielle…

Tilmelding lukket
Udsolgt

26. maj 2021, 09.00 – 16.00

Alle vil få tilsendt link til Teams

Yderligere information

Mange borgere har behov for støtte på flere områder samtidig, og det er altid en overvejelse, om støtten kan sammensættes af flere forskellige regler, eller om det er nødvendigt at sætte ind med denne ganske særlige støtte, der ligger i servicelovens § 96 om borgerstyret personlig assistance BPA.

Det er ikke et kursus om BPA men derimod et kursus om vejen derhen – altså en vurdering af, om borgerens støttebehov er så sammensat og så omfattende, at det er nødvendigt med en BPA-ordning, eller vil de almindelige regler i serviceloven række?

Også vurderingerne af de almindelige bestemmelser forud for afgørelse om § 95 stk.3 vil blive berørt på dagen.

Der er undervisning fra kl.9.00 - 16.00. Log på i god tid.

Indhold og udbytte  Vi tager en vurdering af hvornår borgerens behov dækkes fleksibelt nok efter

o § 83 personlig pleje og praktisk bistand og de fritvalgsmuligheder, der ligger heri

o § 83 den kommunale hjemmehjælp

o § 91 godkendt firma

o § 94 selvudpeget hjemmehjælp, der skal godkendes af kommunen

o § 95 stk.2, hvis der udmåles mere end 20 timer, og borger kan varetage arbejdslederrollen

med et kig på borgerens øvrige behov

o § 97 ledsagelse udenfor hjemmet

o § 85 socialpædagogisk støtte

og drøfter i hvilke situationer et tilbud sammensat af flere bestemmelser kan dække, og i hvilke situationer, borgerens støttebehov betyder, at vi skal sætte ind med § 96.

Nogle borgere og pårørende søger hjælp efter den særlige bestemmelse § 95 stk.3, hvor den pårørende, der deltager i plejen af borgeren, overtager arbejdslederansvaret og modtager det kontante tilskud. Også denne bestemmelse kræver, at borgerens situation er så særlig, at det er nødvendigt. Vi drøfter kort i hvilke situationer § 95 stk.3 kan komme i spil, hvordan § 95 stk.3 kan indgå i kommunens serviceniveau, og hvad der skal til for at fravige serviceniveauet.

Kurset giver dig overblik over de bestemmelser, der skal afdækkes, før vi griber til de særlige paragraffer § 96 og § 95 stk.3.

Som ekstra service tager vi et kig på NY lovgivning om Overgangen fra ung til voksen for unge med handicap.

Målgruppe Temadagen henvender sig til rådgivere og visitatorer, der skal tage stilling til, om borgerens situation kalder på en særbestemmelse, eller om de almindelige regler kan anvendes.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Pris Deltagergebyr 2.450 kr. + moms minus 15 % onlinerabat. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeldinging er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page