top of page

ONLINE med 15 % rabat! BørneHandicapUdredningen, BHU - et 2 dages kursus om udredning og handleplan

Har du styr på BørneHandicapUdredningen, kan du udrede og udarbejde faglig vurdering og sætte konkrete målbare mål? Har du fået hånd og den frivillige handleplan eller forsøgt med fælles handleplan og samtidig opfølgning på indsatserne? Ellers kom frisk på kursus og gå herfra med ny energi...

Tilmelding lukket
Udsolgt

30. nov. 2020, 09.00 – 01. dec. 2020, 16.00

Alle får link til deltagelse via Teams

Yderligere information

Har du styr på BørneHandicapUdredningen, kan du udrede og udarbejde faglig vurdering og sætte konkrete målbare mål? Har du fået hånd og den frivillige handleplan eller forsøgt med fælles handleplan og samtidig opfølgning på indsatserne? Ellers kom frisk på kursus og gå herfra med ny energi...

I samarbejde med COK udbyder jeg et 2 dages kursus i BørneHandicapUdredningen. Du kan deltage i Dag 1 eller Dag 2 eller i begge dage afhængig af dit behov.

 

Dag 1, Dag 2 eller begge

  • Dag 1 Mandag d.30.november 2020
  • Dag 2 Tirsdag d.1.december 2020 

Der er undervisning kl.9.00 - 16.00. Der indlægges pauser efter behov.

Indhold og udbytte Du vil på kursuset få et overblik over BørneHandicapUdredningen samt inspiration til systematisk at arbejde med metoden - enten selve udredningen og den faglige vurdering eller formål, mål og handleplan eller begge dele afhængig af dit behov og din funktion på jobbet.

Dag 1 Første dag henvender sig til nye og mindre erfarne sagsbehandlere samt medarbejdere, der f.eks. sidder i en Modtagelse og skal vurdere, om et barn opfylder betingelserne for §§ 41 og 42.

Med afsæt i Socialstyrelsen 4 pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, får deltagerne overblik og indblik i BørneHandicapUdredningen, BHU. Vi kommer rundt om formålet med BHU og sammenhængen til ICS. De enkelte faser i udredningen bliver gennemgået, og vi drøfter skalering af barnets funktionsevne. Særlig opmærksomhed får den faglige vurdering, da den er afgørende for, om barnet opfylder betingelserne for den handicapkompenserende støtte samt for udarbejdelse af formål og mål og ikke mindst valg af indsats.

Undervejs tager vi et kig på forskelle og ligheder mellem den børnefaglige undersøgelse, BFU og BHU og drøfter hvornår, der skal udarbejdes en BHU og hvornår, der skal træffes afgørelse om en BFU.

Og ikke mindst tager vi en snak om hvordan samarbejdet kan tilrettelægges, hvis ansvaret for BHU og BFU ligger hos forskellige medarbejdere.

Dag 2 Efter kort introduktion tager vi fat på arbejdet med at opstille formål og mål for indsatsen.

Vi kommer omkring hvornår og hvordan den frivillige handleplan kan anvendes og hvordan vi opstiller mål – herunder hvordan vi sikrer, at målene bliver så konkrete, at udfører kan tage afsæt i dem og så konkrete, at vi ved opfølgning kan måle på udviklingen.

Særligt vil vi drøfte i hvilke tilfælde, vi med fordel kan sætte mål for de handicapkompenserende ydelser samt hvordan vi kan inddrage familien – herunder hvordan og hvornår vi kan, skal og bør inddrage barnet i målsætningen. 

Sidst tager vi en snak om, hvordan vi kan, skal eller bør udarbejde fælles handleplan for råd og vejledning, handicapkompenserende støtte og særlig støtte med inspiration til tilrettelæggelse af arbejdet, hvis ansvaret ligger hos forskellige medarbejdere.

Dag 2 afsluttes med regler og rammer for opfølgning og tilsyn, hvor vi drøfter hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så vi kan foretage samtidig opfølgning på alle indsatser i respekt for de lovkrav, der ligger i de enkelte bestemmelser.

Målgruppe Temadagen henvender sig til medarbejdere, der skal udrede, undersøge, vurdere eller træffe afgørelser indenfor børnehandicapområdet.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne. 

Pris Deltagergebyr for én dag er 2.395 kr. minus 15 % rabat + moms og for to dage 4.295 kr. minus 15 % rabat + moms

Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmelding er muligt helt indtil kursusstart – tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page