top of page

ONLINE med 15 % rabat Blandede bolsjer – et overblik over, hvordan reglerne for børnehandicap spiller sammen

Børnehandicapområdet er meget stort og overvældende med snitflader til mange andre bestemmelser i serviceloven og til anden lovgivning. Har du brug for overblik over området og hvordan reglerne spiller sammen – så kom indenfor denne dag…

Tilmelding lukket
Udsolgt

08. apr. 2021, 09.00 – 16.00

Alle får tilsendt link til Teams

Yderligere information

Kursusdagen er for alle, der har opgaver i forhold til børn og unge med nedsat funktionsevne. For nogle vil kurset fungere som et START kursus, for den mere garvede vil det være en opdatering på, hvordan de forskellige bestemmelser spiller sammen, mens andre faggrupper kan bruge kursusdagen til at få en INFO om de forskellige lovgivninger og ydelser, der er relevante.  Så om du er ny sagsbehandler, erfaren sagsbehandler eller samarbejdspartner i andre dele af den offentlige forvaltning, vil kurset give dig noget med hjem.

I alle dele af den offentlige forvaltning vil sektoransvaret være styrende, ligesom sagsbehandlerens kerneydelser, den kompenserende støtte, skal koordineres med andre sektorers tilbud. Det kan derfor være nødvendigt at opnå et kendskab til eller få et brush-up på hele området, så man ikke kommer til at give familierne forventning om at kunne opnå en ydelse i andre sektorer eller afdelinger, det senere viser sig, de ikke er omfattet af.

Der er undervisning kl.9.00 - 16.00. Log på i god tid.

Indhold og udbytte Du vil på kursusdagen få et overblik over de bestemmelser, der er i spil hos børnehandicaprådgiveren og andre, der varetager sagsbehandling indenfor området.

Vi kommer omkring de særlige livsvilkår, familier med børn med handicap lever under og drøfter hvordan, vi kan inddrage forældre og ikke mindst børnene.  Med afsæt i de handicappolitiske grundprincipper drøfter vi servicelovens bestemmelser om

  • § 11 stk.3, § 11 stk.7 og § 11 stk.8 – rådgivning mv. efter serviceloven
  • § 13 VISO og § 15 DUKH – andre rådgivningsmuligheder i serviceloven
  • §§ 41 og 42 nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – kun om samspillet med andre regler, da emnet er så      stort, at det i sig selv kræver et 2 dages kursus
  • § 45 ledsagelse – hvem er omfattet og hvornår
  • § 44 – at § 83 personlig pleje, § 84 stk.1 afløsning og aflastning samt § 86 stk.2 vedligeholdende træning også      gælder for børn
  • § 52 stk.3 nr. 1-9 – hvordan anvendes særlig støtte i handicapsagerne
  • §§ 76 og 76a efterværn og opretholdt anbringelse – hvornår, hvordan og hvor meget
  • §§ 112, 114 og 116 – et lille kig på reglerne om hjælpemidler, biler og boligindretning
  • Snitflader til anden lovgivning f.eks. folkeskoleloven og sundhedsloven

Undervejs skaber vi overblik over reglerne, hvad der går forud for hvad, og hvordan vi med et skarpt blik på snitflader og sektoransvar, håndterer helhedssynet.

Afsluttende kaster vi et blik på metoder til udredning og undersøgelse og drøfter mulighederne for fælles handleplan med samtidig opfølgning på alle indsatser.

Formålet er at skabe et overblik, så vi kan ikke gå i dybden men må henvise nærmere drøftelser om de enkelte bestemmelser til andre kursusdage.

Som ekstra service tager vi et kig på NY lovgivning om Overgangen fra ung til voksen for unge med handicap.

Målgruppe Temadagen henvender sig til børnehandicaprådgivere samt ledere og andre, der har interesse i børnehandicapområdet f.eks. medarbejdere i hjælpemiddelafdelinger, sundhedsplejen, PPR m.fl. Selvom du ikke sidder med alle de nævnte bestemmelser, vil du få et udbytte af kurset, da også børn med funktionsnedsættelse og deres familier har brug for en helhedsorienteret indsats, og det derfor er nødvendigt at få et kendskab til indholdet i og samspillet mellem de mange forskellige regler.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Pris Deltagergebyr 2.450 kr. + moms minus 15 % onlinerabat Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page