top of page

ONLINE med 15 % rabat! §§ 95 og 96 om kontanttilskud og BPA for sagsbehandlere og visitatorer

Møder du også udfordringer i arbejdet med kontanttilskud og BPA, så meld dig til et 2 dages kursus for alle, der skal vurdere og træffe afgørelse om kontant tilskud eller BPA efter servicelovens §§ 95 og 96 - herunder ser vi på de særlige udfordringer, når forældre ønsker § 95 stk.3 for unge voksne

Tilmelding lukket
Udsolgt

09. nov. 2020, 09.00 – 10. nov. 2020, 16.00

Alle får link til deltagelse via Teams

Yderligere information

Du er ikke alene! Reglerne på området er stadig en stor udfordring for både kommuner og borgere. Fælles for mange sagsbehandlere og visitatorer er, at det kan være vanskeligt at overskue hele regelsættet samtidig med, at der skal træffes afgørelse indenfor en rimelig tid.

På kurset får du mulighed for at tage tyren ved hornene, når vi sammen stiller skarpt på de udfordringer vi møder og behandler de situationer, vi støder på i dagligdagen.

Der er undervisning begge dage fra kl.9.00 - 16.00. Der indlægges pauser efter behov.

Indhold og udbytte Igennem et to dages kursus kan du få overblik, indgående kendskab til reglerne samt mulighed for at stille alle de spørgsmål, der fylder i dagligdagen. Vores dage vil bl.a. omhandle emner som:

  • rammer og regler for kontanttilskud og BPA
  • formålet og intentionerne med bestemmelserne
  • forskellen på målgruppen for § 95 og målgruppen for § 96
  • vurderingen af de vigtige roller som arbejdsgiver og arbejdsleder
  • de særlige udfordringer, når forældre ønsker at få § 95 stk.3 som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når den unge fylder 18 år
  • udmåling af timer, ydelser og følgeudgifter
  • reglerne for tilsyn og opfølgning – herunder hvordan vi i den praktiske hverdag kan tilrettelægge det på en hensigtsmæssig måde
  • sektoransvaret og snitflader til blandt respirationshjælp og andre sundhedsfaglige ydelser

De seneste justeringer af reglerne samt principafgørelser fra Ankestyrelsen vil indgå i løbet af dagen.

Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der i deres arbejde skal rådgive, vurdere og træffe afgørelse efter servicelovens §§ 95 og 96 eller skal yde bistand til kolleger i disse sager. Både nye og mere erfarne er velkomne.

Underviser Socialrådgiverog handicapkonsulent Inge Louv. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Pris Deltagergebyr 4.295 kr. minus 15 % rabat + moms  Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page