top of page

ONLINE kursus med 15 % rabat! Få overblik over børnehandicapområdet - og hvordan reglerne spiller sammen

Arbejder du med børn og unge med handicap, er det vigtigt at have overblik over, hvad serviceloven kan bidrage med. Det gælder såvel nye som mere erfarne. Er du ny sagsbehandler, så deltag og kom godt fra START i dit nye job - er du mere erfaren, der ønsker brush-up, så er der også plads til dig

Tilmelding lukket
Udsolgt

02. nov. 2020, 09.00 – 16.00

Alle får link til deltagelse via Teams

Yderligere information

Børnehandicapområdet er meget stort og overvældende med snitflader til mange andre bestemmelser i serviceloven og til anden lovgivning. Kursusdagen er et START kursus for nye og INTRO kursus for andre faggrupper og giver et samlet overblik over de regler og rammer, der er vigtige at få kendskab til, når man som ny sagsbehandler eller som medarbejder i andre dele af den offentlige forvaltning har brug for viden om området.

I alle dele af den offentlige forvaltning vil sektoransvaret være styrende, ligesom sagsbehandlerens kerneydelser, den kompenserende støtte, skal koordineres med andre sektorers tilbud. Det kan derfor være nødvendigt at opnå et kendskab til eller få et brush-up på hele området, så man ikke kommer til at give familierne forventning om at kunne opnå en ydelse i andre sektorer eller afdelinger, det senere viser sig, de ikke er omfattet af.

Der er udervisning kl.9.00 - 16.00. Der indlægges pauser efter behov.

Indhold og udbytte Du vil på kursusdagen få et overblik over de bestemmelser, der er i spil hos børnehandicaprådgiveren eller i et samarbejde med børn & unge-sagsbehandleren. Vi kommer omkring de særlige livsivsvilkår, familier med børn med handicap lever under og drøfter hvordan, vi kan inddrage forældre og ikke mindst børnene. Med afsæt i de handicappolitiske grundprincipper drøfter vi servicelovens bestemmelser om

  • § 11 stk.3, § 11 stk.7 og § 11 stk.8 – rådgivning mv. efter serviceloven
  • § 13 VISO og § 15 DUKH – andre rådgivningsmuligheder i servicelovens
  • §§ 41 og 42 nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – om samspillet med øvrige §§
  • § 45 ledsagelse – hvem er omfattet og hvornår
  • § 83 personlig pleje, § 84 stk.1 afløsning og aflastning samt § 86 stk.2 vedligeholdende træning – alt sammen jf. servicelovens § 44
  • § 52 stk.3 nr. 1-9 – hvordan anvendes særlig støtte i handicapsagerne
  • §§ 76 og 76a efterværn og opretholdt anbringelse – hvornår, hvordan og hvor meget
  • §§ 112, 114 og 116 – et lille kig på reglerne om hjælpemidler, biler og boligindretning

Undervejs skaber vi overblik over reglerne, hvordan de spiller sammen, og hvordan vi med et skarpt blik på snitflader og sektoransvar, håndterer helhedssynet. Afsluttende kaster vi et blik på metoder til udredning og undersøgelse og drøfter mulighederne for fælles handleplan med samtidig opfølgning på alle indsatser. Formålet er at skabe et overblik, så vi kan ikke gå i dybden men må henvise nærmere drøftelser om de enkelte bestemmelser til andre kursusdage.

Målgruppe Temadagen henvender sig til nyere og mindre erfarne rådgivere, samt ledere og andre, med interesse for området f.eks. medarbejdere i hjælpemiddelafdelinger, sundhedsplejen, PPR m.fl. Selvom du ikke sidder med alle de nævnte bestemmelser, vil du få et udbytte af kurset, da også børn med funktionsnedsættelse og deres familier har brug for en helhedsorienteret indsats, og det derfor er nødvendigt at få et kendskab til indholdet i og samspillet mellem de mange forskellige regler.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne. 

Pris Deltagergebyr 2.395 kr. minus 15 % rabat + moms Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmelding er muligt helt indtil kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page