Magtanvendelse - for myndighed og udførere

Ansvar, regler, etik, rollefordeling i samarbejdet – alle de store spørgsmål behandlet på én dag! Et kursus om servicelovens regler om magtanvendelse, nødværge lovlig og ikke-lovlig, procedure og indberetning mv

Dato aftales
Stedet aftales

Yderligere information

 

© 2020 Inge Louv - Databeskyttelse