top of page

Kludetæppe eller specialbestemmelse - en dag for sagsbehandlere og visitatorer

Hvordan kan vi sammensætte et kludetæppe uden huller og med tilstrækkelig fleksibilitet, og hvornår er det nødvendigt at gribe til en af særbestemmelserne f.eks. § 96? Og hvornår er borgerens situation så særlig, at vi skal overveje § 95 stk.3? Vi stiller skarpt på vurderingen frem mod det specielle

Tilmelding lukket
Udsolgt

30. sep. 2021, 09.00 – 16.00

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense, Danmark

Yderligere information

Mange borgere har behov for støtte på flere områder samtidig, og det er altid en overvejelse, om vi skal anvende flere forskellige bestemmelser eller samle indsatsen i § 96. Også for personlig pleje og praktisk bistand skal vi foretage en vurdering af, om vi kan løse opgaven og dække borgerens behov efter de almindelige regler, eller om vi må ty til den særlige bestemmelse i § 95 stk.3, når nærtstående ansøger om at blive kontanttilskudsmodtager og arbejdsleder på borgerens vegne.

Det er ikke et kursus om kontanttilskud eller BPA men derimod et kursus om vejen derhen – altså en vurdering af, om borgerens støttebehov er så sammensat og så omfattende, at det er nødvendigt med en § 95 stk.3 eller en BPA-ordning, eller om de almindelige regler i serviceloven rækker.

Der er undervisning kl.9.00 - 16.00 med morgenbuffet fra kl.8.30. 

Indhold og udbytte Vi tager en vurdering af hvornår borgerens behov dækkes fleksibelt nok efter § 83 personlig pleje og praktisk bistand og de fritvalgsmuligheder, der ligger heri

· § 83 den § 83 den kommunale hjemmehjælp

· § 91 godkendt firma

· § 94 selvudpeget hjemmehjælp, der skal godkendes af kommunen

· § 95 stk.2, hvis der udmåles mere end 20 timer, og borger kan varetage arbejdslederrollen

med et kig på borgerens øvrige behov

· § 97 ledsagelse udenfor hjemmet

· § 85 socialpædagogisk støtte

og drøfter i hvilke situationer et tilbud sammensat af flere bestemmelser kan dække, og i hvilke situationer, borgerens støttebehov betyder, at vi skal sætte ind med § 96.

Nogle borgere og pårørende søger hjælp efter den særlige bestemmelse § 95 stk.3, hvor den pårørende, der deltager i plejen af borgeren, overtager arbejdslederansvaret og modtager det kontante tilskud. Også denne bestemmelse kræver, at borgerens situation er så særlig, at det er nødvendigt. Vi drøfter kort i hvilke situationer § 95 stk.3 kan komme i spil, hvordan § 95 stk.3 kan indgå i kommunens serviceniveau, og hvad der skal til for at fravige serviceniveauet.

Kort sagt giver kurset dig overblik over de bestemmelser, der skal afdækkes, før vi griber til de særlige paragraffer § 96 og § 95 stk.3.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne, og Ankestyrelsens principmeddelelser indgår.

Målgruppe Temadagen henvender sig til rådgivere og visitatorer, der skal tage stilling til, om borgerens situation kalder på en særbestemmelse, eller om de almindelige regler kan anvendes.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  

Pris Deltagergebyr 2.450 kr. + moms. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page