Inddragelse og børnesamtale, når barnet har en funktionsnedsættelse

Hvordan sikrer vi inddragelse af børn - også børn med nedsat funktionsevne.... Og hvordan adskiller børnesamtalen med børn med nedsat funktionsevne sig fra andre børnesamtaler? Få input og idéer og deltag i gode faglige drøftelser

Dato aftales
Sted aftales

Yderligere information

 

© 2020 Inge Louv - Databeskyttelse