top of page

Er § 96 eller § 95 stk.3 nødvendig, eller kan andre bestemmelser dække …. Odense

Kan vi sammensætte en hjælp med tilstrækkelig fleksibilitet for borgeren, eller er det nødvendigt at gribe til særbestemmelsen § 96? Hvornår er borgerens situation så særlig, at vi skal overveje § 95 stk.3? Vi stiller skarpt på de almindelige regler versus specialbestemmelserne

26. nov. 2024, 09.00 – 15.30

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense, Danmark

Yderligere information

Mange borgere har behov for støtte på flere områder samtidig, og det er altid en overvejelse, om vi skal anvende flere forskellige bestemmelser eller om det er nødvendigt at samle indsatsen i § 96, borgerstyret personlig assistance.

Også for personlig pleje og praktisk bistand skal vi undersøge, om vi kan løse opgaven og dække borgerens behov efter de almindelige regler, eller om vi må ty til den særlige bestemmelse i § 95 stk.3, når nærtstående ansøger om at blive kontanttilskudsmodtager og arbejdsleder på borgerens vegne.

Dette er ikke et kursus om kontanttilskud eller BPA men derimod et kursus om vejen derhen – altså en vurdering af, om borgerens støttebehov er så sammensat og så omfattende, at det er nødvendigt med en § 95 stk.3 eller en BPA-ordning, eller om de almindelige regler i serviceloven rækker.

Der er undervisning kl.9.00 – 15.30 med morgenbuffet fra kl.8.30

Indhold

Vi stiller skarpt på, hvor sagsbehandlingen starter og i hvilke situationer, vi allerede med det samme kan se, at borger kan være omfattet af specialbestemmelserne.

For andre ansøgninger tager vi en vurdering af, hvornår borgerens behov kan dækkes fleksibelt nok efter de almindelige bestemmelser med de fritvalgsmuligheder, der ligger heri suppleret med f.eks. § 97 ledsagelse udenfor hjemmet og evt. § 85 socialpædagogisk støtte, hvis borgeren har den type behov.

Kort sagt drøfter vi i hvilke situationer et tilbud sammensat af flere bestemmelser kan dække, og i hvilke situationer, borgerens støttebehov betyder, at vi skal sætte ind med § 96, ligesom vi tager en grundig snak om, hvornår § 95 stk.3 kan komme i spil, når borger eller pårørende søger om, den nærtstående overtager arbejdslederansvaret og modtager det kontante tilskud. Herunder ser vi på hvordan § 95 stk.3 kan indgå i kommunens serviceniveau, og hvad der skal til for at fravige serviceniveauet.

Kurset giver dig således overblik over de bestemmelser, der skal afdækkes, før vi griber til de særlige paragraffer § 96 og § 95 stk.3. Ankestyrelsens principmeddelelser indgår, og undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til rådgivere og visitatorer, der skal tage stilling til, om borgerens situation kalder på en særbestemmelse, eller om de almindelige regler kan anvendes.

Underviser Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv 

Pris Deltagergebyr 2.750 kr. + moms, som dækker undervisning og undervisningsmaterialer samt morgenbuffet, frokost og eftermiddagskaffe og kage. 

Læs her om Erly Bird rabat samt alt om priser, rabatter og praktiske informationer 

Tilmelding er muligt helt frem til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page