top of page

BHU, BørneHandicapUdredningen - dyk ned i Udredningen eller i Handleplanen eller i begge dele. Kurset tilrettelægges ud

Har I brug for at få styr på de nye justeringer i Udredningsmetoden, som følger af Barnets Lov, så har I chancen her, hvor I kan vælge at sætte fokus på udredning eller formål, mål og plan eller det hele ...

Dato aftales

Sted aftales

Yderligere information

Få i hånd om udredning af børn med funktionsnedsættelse, få hånd om plan, opfølgning og tilsyn for børn med funktionsnedsættelse - eller få styr på det hele...

Dette 2 dages kursus i BørneHanciapUdredningen er tilrettelagt meget fleksibelt, så kommunen kan bestille Dag 1 eller Dag 2 eller begge dage afhængig af medarbejdernes konkrete behov og erfaring.

Hvis I bestiller 2 dage, kan I tilmelde medarbejderne fleksibelt efter det behov, den enkelte medarbejder har. Nogle medarbejdere deltager begge dage, mens andre deltager på Dag 1 eller Dag 2 afhængig af deres funktion, erfaring og behov.

Medarbejdere, der sidder i Modtagelsen og skal vurdere, om et barn skal visiteres til børnehandicap, eller som i andre funktioner skal tage stilling til, om et barn opfylder betingelserne for barnets lov §§ 86 og 87, eller om barn og familie er berettiget til en anden handicapkompenserende ydelse, kan med fordel deltage på Dag 1.

Medarbejdere, der allerede har godt hånd om selve udredningen men har brug for en grundig drøftelse af formål, mål og handleplan med efterfølgende opfølgning og tilsyn, kan få gavn af Dag 2.

Og er der brug for indføring i hele metoden – altså fra udredning hen over faglig vurdering, formål og mål til opfølgning og tilsyn, så vil deltagelse i begge dage være relevant.

Hvor, hvornår og hvor meget? Kurset kan bestilles hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

· I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvaret for undervisning og undervisningsmateriale

· Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.30 – gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

Indhold og udbytte

Dag 1 Med afsæt i Socialstyrelsen 4 pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, får deltagerne på Dag 1 et overblik og indblik i BørneHandicapUdredningen.

Vi kommer rundt om formålet med BørneHandicapUdredningen og sammenhængen til ICS. De enkelte faser i udredningen gennemgås, og vi drøfter skalering af barnets funktionsevne.  Særlig opmærksomhed får den faglige vurdering, da den er afgørende for, om barnet opfylder betingelserne for den handicapkompenserende støtte samt for udarbejdelse af formål og mål og ikke mindst valg af indsats.

Undervejs vil vi tage et kig på screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse, BFU, og drøfter hvornår, der skal udarbejdes en BHU og hvornår, der skal træffes afgørelse om en BFU. Og ikke mindst tager vi en snak om, hvordan samarbejdet kan tilrettelægges, hvis ansvaret for BHU og BFU ligger hos forskellige medarbejdere.

Dag 2 Efter overblik over Socialstyrelsens pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, tager vi fat på arbejdet med at opstille formål og mål for indsatsen.

Vi kommer omkring hvornår og hvordan den BHU-planen kan anvendes, og hvordan vi opstiller konkrete individuelle mål – herunder hvordan vi sikrer, at målene bliver så konkrete, at udfører kan tage afsæt i dem og så konkrete, at vi ved opfølgning kan måle på udviklingen.

Særligt vil vi drøfte i hvilke tilfælde, vi kan, skal eller bør sætte mål for de handicapkompenserende ydelser samt hvordan vi kan inddrage familien – herunder hvordan vi kan, skal og bør inddrage barnet i målsætningen.

Sidst tager vi en snak om, hvordan vi med fordel kan udarbejde fælles plan for råd og vejledning, handicapkompenserende støtte og anden støtte med inspiration til tilrettelæggelse af arbejdet, hvis ansvaret ligger hos forskellige medarbejdere.

Dag 2 afsluttes med regler og rammer for opfølgning og tilsyn, hvor vi drøfter hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så vi kan foretage samtidig opfølgning på alle indsatser i respekt for de lovkrav, der ligger i de enkelte bestemmelser.

Målgruppe Temadagen henvender sig til medarbejdere, der skal udrede, undersøge, vurdere eller træffe afgørelser indenfor børnehandicapområdet.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page