top of page

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste, barnets lov § 87 på Teams med 15 % onlinerabat (1)

Har I udfordringer med beregning af § 87, svært ved at finde indtægtstab og beregningsgrundlag, hvordan er det med pensionsbidrag og beregning af feriepenge - så hop på Teams og deltag i drøftelserne

23. sep. 2024, 09.00 – 15.30

Alle får link til deltagelse via Teams

Yderligere information

Vi fortsætter succes´en og udbyder endnu en onlinekursusdag for de medarbejdere, der skal foretage beregning af tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87.

Der opstår altid nye udfordringer og nye snubletråde i arbejdet, ligesom nye medarbejdere eller omlægning af opgaver ofte vil medføre et behov for opkvalificering.

Indhold

Efter en kort gennemgang af betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste, vil vi bevæge os over i den praksisnære gennemgang af beregningerne.

Med afsæt i begrebet ´mistet indtægt´ leder vi sammen efter modtagers normale indtjeningsevne, hvorefter vi går på jagt efter det tab, modtageren lider ved sit arbejdsophør for at passe barnet. Herved opnår vi et relevant og retvisende beregningsgrundlag.

De største udfordringer finder vi hos selvstændige erhvervsdrivende, men også hos lønmodtagerne kan en lønseddel skabe knuder – hvad er den normale løn, hvordan er det med tillæg, hvornår og hvordan beregnes pensionsbidrag, har ny ferielov betydning, hvad med ATP osv.

I løbet af dagen kommer vi omkring

  • arbejdsophør og mistet indtægt for lønmodtagere og selvstændige
  • beregningsgrundlag for lønmodtagere og selvstændige
  • hvad er seneste indtægt, hvornår er der ret til ny beregning
  • pensionsbidrag – hvem er omfattet, hvordan beregnes det, skal det satsreguleres eller ikke
  • ATP - skal det altid beregnes ved ad hoc eller lavt timetal ved løbende tabt arbejdsfortjeneste
  • sparede udgifter – hvordan indgår behandlingsmæssige tilskud og hvordan med befordring
  • ferietillæg – hvem er omfattet, og hvordan beregnes
  • ophør – særlige regler

Dagen vil veksle mellem oplæg fra underviseren, spørgsmål fra deltagerne og debat i plenum. Deltagernes egne eksempler vil blive anvendt, og relevante principmeddelelser fra Ankestyrelsen vil indgå.

Underviser Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv

Pris Der ydes 15 % onlinerabat, så prisen er 2.337,50 kr. + moms, som dækker undervisning og undervisningsmaterialer 

Læs her om Erly Bird rabat og alt om priser, rabatter og praktiske oplysninger

Tilmelding er mulig helt frem til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page