top of page

Barnets Lov set med handicapøjne (Horsens)

Hvilken betydning får Barnets Lov for børnehandicapområdet, hvilke regler flytter med over i Barnets Lov, og hvad bliver liggende i serviceloven? Bliver børn med funktionsnedsættelse ligestillet med socialt udsatte børn ved inddragelse i eget liv og egen sag og meget mere ...

Tilmelding lukket
Udsolgt

07. jun. 2023, 09.00 – 15.00

Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens, Danmark

Yderligere information

Reserver allerede nu en plads på kurset om Barnets Lov, selvom vi ikke kender det fulde indhold af loven og dermed af indholdet på kursusdagen.

Siden statsministeren i sin nytårstale i 2019 bebudede lovændringer omkring børn og unge, har den kommende Barnets Lov været til drøftelse over hele landet. Planen var, at Barnets Lov skulle vedtages i efteråret 2022 og træde ikraft 1. april 2023, men alt gik i stå, da statsministeren udskrev valg d. 5.oktober 2022.

Lovforslaget blev endelig fremsat d.29.marts 2023, og tidsplanen antyder, at forslaget forventes 3. behandlet d.1.juni 2023, så loven kan træde i kraft d.1.oktober 2023, og det samme gælder de afledte lovændringer i serviceloven.

Det er ikke til at vide om og hvor meget, der vil blive ændret i forslaget under Folketingets behandling, så indtil vedtagelse, tager vi afsæt i lovforslaget, som det foreligger.

Loven vedtages inden vores kursusdag, så vi kan nå at justere jf. eventuelle ændringer.

Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at udarbejde en fuldstændig kursusbeskrivelse for indholdet i denne kursusdag, så kursusbeskrivelsen vil derfor blive opdateret så snart loven er vedtaget. Jeg kan dog allerede nu love, at følgende elementer vil indgå:

Efter en kort gennemgang af intentionerne med Barnets Lov, sætter vi fokus på de delelementer, der vil få betydning for børn og unge med nedsat funktionsevne.

Det generelle afsnit om inddragelse af børn og unge i egen sag og eget liv vil få opmærksomhed, og vi tager en snak om hvilken betydning, disse regler vil få for sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelse og deres familier.

De fleste handicapkompenserende bestemmelser vil formentlig blive overført fra serviceloven til Barnets lov, ligesom de råd og vejledningsbestemmelser, der ofte anvendes til familier med børn med handicap nok også vil finde vej over i den nye lovgivning.

I den forbindelse vil vi se på mulighederne for at yde støtte til udvikling og forandring forud for eller i samspil med den handicapkompenserende støtte – også for den del af handicapbestemmelserne, der formentlig vil forblive i serviceloven.

Dagen vil veksle mellem oplæg fra underviseren, spørgsmål fra deltagerne og debat i plenum.

Underviser Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Pris Deltagergebyr 2.650 kr. + moms. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmelding er mulig helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset 

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page