top of page

Barnets lov set med handicapøjne - et overblik, Odense

Selvom den handicapkompenserende støtte stort set uændret er overført fra serviceloven til barnets lov, er der sket en markant ændring i sagsbehandlingsreglerne. Tag din makker med og deltag i en dag, der sætter lys på den nye lovgivning.

01. okt. 2024, 09.00 – 15.30

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense, Danmark

Yderligere information

Barnets lov har været i kraft siden d.1.januar 2024, og der er fortsat nok at se til i forhold til implementering. Der er mangeartede udfordringer, og ofte kniber det med at få tid og plads til at drøfte handicapområdet …

Vi har derfor tilrettelagt denne dag med fokus på, hvordan vi skal navigere i de nye regler om inddragelse, screening, afdækning m.v., når barnet har en nedsat funktionsevne.

Den handicapkompenserende støtte fortsætter uændret eller med små justeringer, mens reglerne om inddragelse af barnet markant ændrer sig, så børn og unge med nedsat funktionsevne nu har samme rettigheder, som børn med sociale udfordringer, når det gælder inddragelse i eget liv og egen sag.

Også reglerne om udredning eller afklaring af funktionsevne og behov er opdateret, så børn og unge med nedsat funktionsevne følger samme regler som andre børn og unge i kapitel 3 om screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse.

Barnets lov § 90 præciserer hvilke regler, der fortsat gælder for børn, selvom de ligger i serviceloven, og vi vil drøfte, hvordan sagsbehandlingen skal tilrettelægges, selvom der er tale om to lovgivninger.

I barnets lov præciseres, at kommunen skal tilrettelægge sagsbehandlingen med færrest mulige fagpersoner, og det vil i en række kommuner udfordre kommunens organisering. Det tager vi en snak om.

Efter en kort gennemgang af intentionerne med Barnets Lov, sætter vi fokus på de delelementer, der vil få betydning for børn og unge med nedsat funktionsevne.

Særligt Kapitel 2 om inddragelse af børn og unge i egen sag og eget liv vil få opmærksomhed, og vi tager en snak om, hvordan vi vil gribe det an, og hvilken betydning det vil få for sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelse og deres familier.

De handicapkompenserende bestemmelser er overført til barnets lov kapitel 8, ligesom de råd og vejledningsbestemmelser, der ofte anvendes til familier med børn med handicap, også har fundet vej til samme kapitel i den nye lovgivning. Vi kaster et blik på hvilke justeringer, der er foretaget.

Under drøftelserne af kapitel 8 vil vi se på mulighederne for at yde støtte til udvikling og forandring forud for eller i samspil med den handicapkompenserende støtte – også for de regler, der bliver liggende i serviceloven.

Der er tale om et overblik over ny lovgivning, og ønsker man at gå i dybden med f.eks. metoder til inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelse, eller er der behov for input til systematisering, når barnets funktionsevne skal afdækkes, henviser vi til de kurser, der er målrettet disse emner.

Dagen vil veksle mellem oplæg fra underviseren, spørgsmål fra deltagerne og drøftelser i plenum.

Mød gerne op med en håndfuld spørgsmål, udfordringer, undren og nysgerrighed.

Målgruppe Kurset retter sig mod børnehandicaprådgivere og andre, der varetager sagsbehandlingen for familier med børn med handicap

Underviser Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv

Pris Deltagergebyr 2.750 kr. + moms, som dækker undervisning og undervisningsmaterialer samt morgenbuffet, frokost og eftermiddagskaffe og kage.

Læs her om Erly Bird rabat samt alt om priser, rabatter og praktiske informationer

Tilmelding er muligt helt frem til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page