top of page

Barnets lov set med handicapøjne - et overblik, Horsens

Hvilken betydning får Barnets Lov for børnehandicapområdet, hvilke regler er flyttet over i Barnets Lov, og hvad er blevet liggende i serviceloven? Bliver børn med funktionsnedsættelse ligestillet med socialt udsatte børn ved inddragelse i eget liv og egen sag og meget mere ...

Tilmelding lukket
Udsolgt

21. mar. 2024, 09.00 – 15.30

Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens, Danmark

Yderligere information

Så blev barnets lov vedtaget til ikrafttræden d.1.januar 2024. Alle kommuner er godt i gang med implementering, men hvordan er det så lige med handicapområdet …

Meget af den handicapkompenserende støtte fortsætter uændret eller med små justeringer, mens reglerne om inddragelse af barnet markant ændrer sig, så børn og unge med nedsat funktionsevne nu har samme rettigheder, som børn med sociale udfordringer, når det gælder inddragelse i eget liv og egen sag. 

Også reglerne om udredning eller afklaring af funktionsevne og behov er opdateret, så børn og unge med nedsat funktionsevne følger samme regler som andre børn og unge i kapitel 3 om screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse. 

Barnets lov § 90 præciserer hvilke regler, der fortsat gælder for børn, selvom de ligger i serviceloven, og vi vil drøfte hvem, vi skal samarbejde med for at sikre, at disse regler indgår i sagsbehandlingen, selvom de ligger i en anden lov.

Efter en kort gennemgang af intentionerne med Barnets Lov, sætter vi fokus på de delelementer, der vil få betydning for børn og unge med nedsat funktionsevne. 

Særligt det generelle afsnit om lovpligtig inddragelse af børn og unge vil få opmærksomhed, og vi tager en snak om, hvordan vi vil gribe det an, og hvilken betydning det vil få for sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelse og deres familier.

De fleste handicapkompenserende bestemmelser er overført til barnets lov kapitel 8, ligesom de råd og vejledningsbestemmelser, der ofte anvendes til familier med børn med handicap, også har fundet vej til samme kapitel i den nye lovgivning. Vi kaster et blik på hvilke justeringer, der er foretaget. 

Under drøftelserne af kapitel 8 vil vi se på mulighederne for at yde støtte til udvikling og forandring forud for eller i samspil med den handicapkompenserende støtte – også for de regler, der bliver liggende i serviceloven.

Der er tale om et overblik over ny lovgivning, og ønsker man at gå i dybden med f.eks. metoder til inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelse, eller er der behov for input til systematisering, når barnets funktionsevne skal afdækkes, henviser vi til de kurser, der er målrettet disse emner.

Dagen vil veksle mellem oplæg fra underviseren, spørgsmål fra deltagerne og drøftelser i plenum. 

Mød gerne op med en håndfuld spørgsmål, udfordringer, undren og nysgerrighed.

Målgruppe Kurset retter sig mod børnehandicaprådgivere og andre, der varetager sagsbehandlingen for familier med børn med handicap

Underviser Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv 

Pris Deltagergebyr 2.750 kr. + moms, som dækker undervisning og undervisningsmaterialer samt morgenbuffet, frokost og eftermiddagskaffe og kage.  

Læs her om Erly Bird rabat samt alt om priser, rabatter og praktiske informationer 

Tilmelding er muligt helt frem til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page