top of page

Barnets lov §§ 82 - 85, et 2 dages kursus om særlige dagtilbud, hjemmetræning mv.

Få hånd om reglerne og proceduren for vurdering af særlige dagtilbud og hjemmetræning. Få fif og gode idéer til samarbejdet mellem de mange aktører i disse vanskelige sager, så I kan udarbejde egne rutiner og praksis.

Dato aftales

Stedet aftales

Yderligere information

Fra åbent kursus til rekvireret. Flere og flere kommuner vælger at hente dette 2 dages kursus om særlige dagtilbud og hjemmetræning hjem til kommunen fremfor at sende et par stykker på kursus. Og det giver rigtig god mening! På den måde kan alle, der har andel i de 2 bestemmelser, deltage i den samme undervisning og i de samme drøftelser.

Grib chancen for sammen med dine kollegaer at få hånd om det vanskelige område! 

På kurset får I viden og indsigt til at tackle de bøvlede sager, og der er rig mulighed for at komme tilbage til hverdagen med ny inspiration og gåpåmod!

Hvor, hvornår og hvor meget? Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

  • I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvaret for undervisning og undervisningsmateriale
  • Der er undervisning begge dage fra kl. 9.00 - 16.00  - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

Indhold og udbytte I løbet af de 2 kursusdage kommer vi bredt omkring paragrafferne og de udfordringer, vi møder i arbejdet. Vi stiller skarpt på både faserne i sagsforløbet, tilrettelæggelse af sagsbehandlingen, lovgrundlaget for § 32 og sagsbehandling om hjemmetræning efter § 32a, og vi kommer ind på emner som:

  • hvornår et barn anses for omfattet af § 32
  • hvordan man sætter mål og plan for indsatsen i det særlige dagtilbud
  • hvem der har ansvar for udredning, visitation, opfølgning og tilsyn for § 32
  • reglerne om tilskud af behandlingsmæssige årsager samt deres konsekvenser for vurderingen af § 32 og § 32a
  • vurdering af den foreslåede træningsmetode ved sagsbehandlingen om hjemmetræning efter § 32a – herunder den børnefaglige undersøgelse
  • hvordan værktøjerne til udredning og handleplan BHU kan anvendes
  • forældrenes forslag til tids- og faseplan – er den brugbar og realistisk
  • økonomi, opfølgning og tilsyn - afgørelse om fortsættelse, justering eller ophør

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne, og Ankestyrelsens praksis vil løbende blive inddraget i undervisningen.

I vil efter kurset kunne udarbejde jeres egne procedurer for arbejdet med særlige dagtilbud og hjemmetræning og tage stilling til hvilke faggrupper, der skal være aktive i de enkelte faser.

Målgruppe Kurset er for alle medarbejdere, der indgår i vurderingen af, om et barn opfylder betingelserne for særligt dagtilbud efter § 32 eller gruppeordning samt sagsbehandlere, der skal tage stilling til hjemmetræning efter servicelovens § 32a.  Er du ansat i dagtilbudsafdelingen, PPR, handicapgruppen, er du lægekonsulent eller sundhedsplejerske, har du her muligheden for at tage med din sagsbehandler på kursus og efterfølgende samarbejde om at få den nye viden indarbejdet på arbejdspladsen.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page