top of page

Afklaring af funktionsevnen hos børn og unge med handicap (Odense)

Afklaring af barnets funktionsevne er afgørende for hvilke regler, der kan komme i spil – om barnets handicap eller lidelse berettiger til handicapkompenserende støtte, eller om der bør tildeles anden hjælp. Om du er ny eller erfaren, får du her mulighed for at styrke din systematik

Tilmelding lukket
Udsolgt

07. nov. 2022, 09.00 – 15.30

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense, Danmark

Yderligere information

De seneste år har budt på udvikling inden for afklaring og udredning af funktionsevnen hos børn og unge i forhold til den handicapkompenserende støtte. De enkelte kommuner har forskellige praksis for hvordan, der arbejdes med afklaring og udredning, men fælles er, at det rette grundlag skal være til sted for at træffe afgørelse. 

 Du får her en kursusdag med fokus på de elementer, der skal være til stede, for at sagsbehandleren kan tage den rette faglige vurdering af barnet og den unge. 

Størst interesse har målgruppen for servicelovens §§ 41 og 42, men også afdækning af, om barnet kan anses for omfattet af målgruppen for afløsning og aflastning efter § 84, og hvad der skal afklares for de forskellige stykker i § 11, kan være relevant.

Der er undervisning kl.9.00 – 15.30 med morgenbuffet fra kl.8.30

Indhold På kurset vil vi grundigt gennemgå betingelserne for §§ 11, 41, 42 og 84 samt diskutere spørgsmål som

  • hvilken betydning har en funktionsnedsættelse for, om et barn og familien er omfattet af § 11 stk.3, stk.7 og stk.8
  • hvornår kan en funktionsnedsættelse betragtes som varig og betydelig eller en lidelse være langvarig eller kronisk og indgribende nok til at udløse dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
  • hvor funktionsnedsat skal barnet være, for at forældrene kan få afløsning eller aflastning
  • hvilke oplysninger skal være til stede, og hvordan skaffes de, før der kan træffes afgørelse, om barn og familien er omfattet af de forskellige støttemuligheder

Ankestyrelsens principmeddelelser om cøliaki, fødemiddelallergi, intolerans m.v. vil indgå, ligesom vi kaster et blik på risiko-børn og for tidligt fødte. Endelig tager vi en snak om de vanskelige vurderinger af børn og unge med udviklingsforstyrrelser, belastningsreaktioner, angst m.v. 

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.   

Målgruppe Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal udrede og afklare funktionsevnen hos børn og unge og herefter vurdere og træffe afgørelse, om et barn opfylder betingelserne for handicapkompenserende støtte efter serviceloven.

Underviser Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.

Pris Deltagergebyr 2.525 kr. + moms. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page