top of page
  • Lars Louv

Vigtig ændring af serviceloven som følge af inflationsstøtte!

Servicelovens § 41 nødvendige merudgifter til egenbetaling medicin


Folketinget har vedtaget en midlertidig ændring af sundhedsloven med forhøjet tilskud til medicin, så loftet for egenbetaling af medicin i perioden 3.4. – 31.12.2023 falder fra 4.435 kr. til 3.075 kr. årligt

Samtidig ændres serviceloven for samme periode, så sænkelsen af egenbetalingen ikke får utilsigtede konsekvenser for borgere, der er bevilget eller ansøger om merudgiftsydelse efter servicelovens § 41.


I serviceloven indsættes efter § 41 en ny § 41a, hvor der står

Ved kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 41 ses der bort fra mindreudgifteri egenbetalingen til medicin som følge af udgiftsgrænsen efter regler fastsat i medfør af §146 a i sundhedsloven


For sagsbehandlingen betyder det konkret, at kommunen skal se bort fra det ekstra tilskud, der ydes efter sundhedsloven – med andre ord skal den beregning, der er foretaget ud fra en egenbetaling på 4.435 kr. ikke ændres, selvom borgerens udgifter reelt kun bliver på 3.075 kr.


Da der er tale om en midlertidig inflationsstøtte, ophører lovændringen pr. 31.12.2023, og fra 1.1.2024 følges de almindelige regler for tilskud efter sundhedsloven – og dermed dækning af de merudgifter, borgeren reelt har kan dækkes efter serviceloven.


45 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page