top of page

Snitfladen mellem § 112 og § 41 eller § 100 - om hjælpemidler og merudgifter

Surfer I også rundt mellem § 112 og § 41 / § 100? Hvornår skal en ansøgning behandles efter § 112 og hvornår er det § 41 eller § 100, der skal i spil? Kan en ansøgning behandles efter begge bestemmelser, og hvordan finder vi ud af hvilken, der har forrang...

Dato aftales

Sted aftales

Yderligere information

Hjælp og støtte til børn og unge eller voksne med funktionsnedsættelser og deres familier er efterhånden blevet så kompleks, at det er nødvendigt at kende regler og rammer ud over de bestemmelser, man selv sidder med i det daglige.

Sektoransvarlighedsprincippet danner baggrund for efter hvilke bestemmelser, en ansøgning skal behandles, og indimellem kan ansøgninger behandles efter flere regler afhængig af formålet med det ansøgte. Dagligt står vi overfor, om en støtte skal ydes efter reglerne om hjælpemidler/ forbrugsgoder, efter reglerne om merudgifter, om der er tale om behandling, eller om det er et ansvar for folkeskolen.

Vi har derfor sammensat en fælles temadag for sagsbehandlerne indenfor børnehandicapområdet eller voksenområdet samt ergoterapeuter og andre i hjælpemiddelafdelingen, hvor vi skal drøfte de mange snitflader og gråzoner, og ikke mindst hvordan vi navigerer i lovgivning og samarbejde.

Hvor, hvornår og hvor meget? Kurset kan hentes hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

  • I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvaret for undervisning og undervisningsmateriale
  • Der er undervisning fra kl. 9.00 - 16.00  - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

Indhold og udbytte I løbet af dagen kommer vi omkring tandem- og andre specialcykler, særligt fremstillet tøj, bleer, høretelefoner, ståstøttestativer mv, og vi tager et kig på om og i hvilke tilfælde klassiske hjælpemidler skal vurderes efter merudgiftsbestemmelsen og ikke som et hjælpemiddel. 

Vi runder kort samarbejdet omkring tilskud til befordring og drift af bil, da selve bilen vurderes efter § 114 og eventuelt tilskud til driften vurderes efter § 41 for børn og § 100 for voksne, ligesom vi kaster et blik på konsekvenserne af handicaprelateret flytning, som også begge afdelinger er involveret i.

Dagen vil veksle mellem oplæg, drøftelser og spørgsmål fra deltagerne, og Ankestyrelsens praksis vil blive inddraget i løbet af dagen, og du vil gå herfra med en større afklaring og mulighed for et styrket samarbejde afdelingerne imellem.

Målgruppe Temadagen kan tilrettelægges for børne- eller voksenområdet eller for begge og henvender sig til alle, der arbejder med kompensationsydelser for børn, unge eller voksne med nedsat funktionsevne, dvs. medarbejdere, der vurderer støtte efter servicelovens §§ 41 – 43 eller § 100 samt medarbejdere indenfor servicelovens §§ 112 – 116.

Underviser  Socialrådgiver – handicapkonsulent Inge Louv

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page