top of page

Servicelovens § 45 og § 97 ledsagerordning for unge og voksne

Hvem er omfattet af ledsagerordningen for unge og voksne - og hvem er ikke? Hvordan er det lige med unge og voksne i anbringelsessted eller botilbud? Få hjælp til at navigere i regler og rammer.

Dato aftales

Stedet aftales

Yderligere information

En del unge og voksne borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne har behov for ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet. Nogle 12 - 17 årige unge opfylder betingelserne for ledsagelse efter servicelovens § 45, mens andre har behov for guidning og pædagogisk indhold.  Nogle voksne borgere opfylder betingelserne i ledsagerordningen i § 97, mens andre har behov for pædagogisk ledsagelse. 

Det kan være vanskeligt at vurdere, om borgeren er omfattet af § 97, og flere finder det svært at vurdere omfanget efter § 97, hvis borgeren tillige modtager støtte i form af botilbud. Det er nødvendigt med et samlet overblik, før der kan træffes afgørelse om hvordan borgerens behov kan imødekommes, og efter hvilke bestemmelse en ledsagelse skal vurderes. Vi har derfor sammensat en temadag, hvor de forskellige regler kommer i spil.

Hvor, hvornår og hvor meget? Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

 • I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvaret for undervisning og undervisningsmateriale
 • Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00 - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

Indhold Vi gennemgår reglerne for de forskellige bestemmelser og dykker ned i det, der er vanskeligt. I løbet af dagen sætter vi fokus på

 • Hvad er formålet med ordningen
 • Hvem er omfattet, hvem er ikke og hvordan vurderer vi gråzonerne
 • Hvad er indholdet i bestemmelsen
 • Hvilke andre bestemmelser kan komme i spil / supplere eller erstatte
 • Hvordan vurderer vi ledsagelse for borgere, der bor i botilbud
 • Udgifter i forbindelse med ordningen
 • Ledsagerordning og udlandsophold
 • Hvordan kan en ordning frakendes
 • Opfølgning og tilsyn – hvordan er reglerne, hvem har ansvaret for opfølgning og hvem fører tilsyn

Efter et kig på formålet med støtten, stiller vi skarpt på målgruppen og indholdet i ordningen. I løbet af dagen ser vi på samspil og snitflader til andre bestemmelser i såvel servicelov som anden lovgivning.

Målgruppe Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal rådgive, vurdere og træffe afgørelse om ledsagerordning efter servicelovens § 45 og § 97 og andre relevante bestemmelser samt de medarbejdere, der i botilbud eller som socialpædagogisk støtte yder pædagogisk ledsagelse.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page