Servicelovens § 45 og § 97 ledsagerordning for unge og voksne

Hvem er omfattet af ledsagerordningen for unge og voksne - og hvem er ikke? Hvordan er det lige med unge og voksne i anbringelsessted eller botilbud? Få hjælp til at navigere i regler og rammer.

Dato aftales
Stedet aftales

Yderligere information

 

© 2020 Inge Louv - Databeskyttelse