top of page

Overgangen fra ung til voksen - et 2 dages kursus

Med servicelovens § 19a skal vi tage stilling til den unges fremtid. Hvor skal den unge bo, hvad skal den unge leve af, hvad skal den unge lave om dagen og i sin fritid, og hvem skal hjælpe den unge...

Dato aftales

Sted aftales

Yderligere information

Med servicelovens § 19a har kommunerne fået en forpligtelse til at forberede overgangen fra ung til voksen for unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Bestemmelsen fastsætter en række betingelser om inddragelse af den unge og forældrene, samt at forberedelsen skal foregå på tværs af sektorerne.

Men selvom vi har en lovgivning, der sætter kursen, er der mange bump på vejen. På dette kursus vil vi dels gennemgå reglerne men også sætte fokus på, hvordan vi bedst navigerer i reglerne på trods af de snubletråde, der er spændt ud i denne proces.

Når de unge fylder 18 år, er de i retlig forstand voksne med ansvar for eget liv og egne beslutninger. Det betyder, at det er den unge selv, og ikke forældrene, der som ´part i sagen´ skal arbejde sammen med de offentlige myndigheder og efter evne bestemme over sin egen tilværelse.

Når den unge flytter fra reglerne for børn og unge til voksenbestemmelserne, sker der et markant brud med de ydelser og tilbud, som familien og den unge hidtil har fået, og den unge skal nu samarbejde med nye afdelinger. Det kan erfaringsmæssigt være vanskeligt, at forberede denne overgang fra barn til voksen. En række kommuner har udfordringer omkring efterværn efter servicelovens § 76 og refusion efter retssikkerhedsloven, hvorfor disse regler får særlig opmærksomhed på Dag 1.

Indhold:  Vi har sammensat et kursusforløb over 2 dage, hvor vi på Dag 1 fokuserer på § 76 og § 76a

 • hvordan kan vi tilrettelægge overgangen, så den bliver så forudsigelig som muligt
 • hvem er omfattet af § 76 – hvem er omfattet af § 76a
 • hvem har kompetencen til at træffe afgørelsen for de 2 bestemmelser
 • hvilke konsekvenser får det, hvis der er 2 eller flere kommuner ind over
 • forsørgelse – hvad skal den unge i efterværn eller opretholdt anbringelse leve af
 • hvad kan vi tilbyde de unge, der ikke er berettiget til efterværn eller opretholdt anbringelse

mens vi på Dag 2 blandt andet får overblik over ydelserne samt af hvem og hvordan det vurderes

 • hvilke ydelser, der ophører – hvilke ydelser der kan fortsætte
 • hvilke ydelser, der evt. kan erstatte det, der ophører
 • hvad der skal ske med de unge, der opfyldte betingelserne i § 41 men ikke gør det i § 100
 • hvem skal hjælpe den unge videre i uddannelse eller arbejde
 • hvad skal den unge leve af
 • hvor skal den unge bo

Afslutningsvis ser vi på, hvordan vi kan inddrage den unge og vi tager et kig på reglerne om bisidder, partsrepræsentant og værgemål. Dagene vil veksle mellem oplæg, summe-pauser, drøftelser og spørgsmål fra deltagerne, og relevante principmeddelelser fra Ankestyrelsen vil indgå.

Emnerne kan få større eller mindre plads på temadagen afhængig af kommunens behov og deltagerkredsen. Vi tager en snak om jeres ønsker og behov og justerer programmet, så det kommer til at passe præcis til jer.

Målgruppe:  Kurset henvender sig til alle, der i deres arbejde skal rådgive, vurdere og træffe afgørelse om støtte efter servicelovens regler til børn, unge og voksne, medarbejdere, der skal modtage den unge i Jobcentret og Ydelsesafdeling, UU-vejledere og andre, der har opgaver i forbindelse med overgangen fra ung til voksen.

Underviser: Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page