top of page

Barnets Lov § 89 og servicelovens § 97 ledsagerordning for unge og voksne

Hvem er omfattet af ledsagerordningen for unge og voksne – og hvem er ikke? Hvordan er det lige med unge og voksne i døgnophold eller botilbud? hvordan indgår borgerens alder? Få hjælp til at navigere i regler og rammer.

Dato aftales

Stedet aftales

Yderligere information

En del unge og voksne borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne har behov for ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet. Nogle unge mellem 12 og 17 år opfylder betingelserne for ledsagelse efter barnets lov § 89, mens andre falder udenfor, fordi de har behov for guidning eller pædagogisk støtte under ledsagelsen.

Nogle voksne borgere opfylder betingelserne i ledsagerordningen i § 97, mens andre har behov for pædagogisk ledsagelse.

Unge i døgnophold efter børnebestemmelserne er ikke omfattet af ledsagerordningen, mens det kan være vanskeligt at vurdere omfanget for ledsagelse, hvis borgeren tillige modtager støtte i form af botilbud efter voksenbestemmelserne. Det er nødvendigt med et samlet overblik, før der kan træffes afgørelse om hvordan borgerens behov kan imødekommes, og efter hvilke bestemmelse en ledsagelse skal vurderes. Vi har derfor sammensat en temadag, hvor de forskellige regler kommer i spil.

Hvor, hvornår og hvor meget? Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

· I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvaret for undervisning og undervisningsmateriale

· Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00 - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

Indhold 

Vi gennemgår reglerne for de forskellige bestemmelser og dykker ned i det, der er vanskeligt. I løbet af dagen sætter vi fokus på​

· Hvad er formålet med ordningen

· Hvem er omfattet, hvem er ikke og hvordan vurderer vi gråzonerne

· Hvad er indholdet i bestemmelsen

· Hvilke andre bestemmelser kan komme i spil / supplere eller erstatte

· Hvordan vurderer vi ledsagelse for borgere, der bor i botilbud

· Udgifter i forbindelse med ordningen

· Ledsagerordning og udlandsophold

· Hvordan kan en ordning frakendes

· Opfølgning og tilsyn – hvordan er reglerne, hvem har ansvaret for opfølgning og hvem fører tilsyn

Efter et kig på formålet med støtten, stiller vi skarpt på målgruppen og indholdet i ordningen. I løbet af dagen ser vi på samspil og snitflader til andre bestemmelser i såvel servicelov som anden lovgivning.

Gennemgang af sagsbehandlingsreglerne i barnets lov og i serviceloven vil indgå.

Målgruppe Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal rådgive, vurdere og træffe afgørelse om ledsagerordning efter servicelovens § 45 og § 97 og andre relevante bestemmelser samt de medarbejdere, der i botilbud eller som socialpædagogisk støtte yder pædagogisk ledsagelse.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Kontakt Inge Louv for en uformel drøftelse om et kursus afholdt på jeres egen lokation enten på mail@ingelouv.dk eller ved at udfylde nedenstående formular.

Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Kurset kan tage udgangspunkt ovenstående beskrivelse eller være en kombination af flere af kurserne for fagfolk. Hvad i har brug for og hvad kurset skal indeholde, finder vi ud af sammen. Du kan udfylde formularen med så mange eller få oplysninger du finder relevante, men jo flere oplysninger, jo mere præcist kan vi skræddersy kurset til jer. Overvej gerne følgende:

· Kursets tema/emne

· Antal deltagere

· Deltagernes forudsætninger

· Lokation

· Mulige dato'er

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page