top of page

Afklaring af funktionsevnen hos børn og unge med handicap (Fyn)

Hvad enten du er ny på området eller gammel i gårde, får du mulighed for at styrke dine kompetencer på dette kursus. Hvornår opfylder barnet betingelserne for kerneydelsen §§ 41-42. Hvilke oplysninger skal ligge til grund for, om betingelserne for afløsning og aflastning efter § 84 er opfyldt – m.m.

Tilmelding lukket
Udsolgt

22. nov. 2021 09.00 – 16.00

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense, Danmark

Yderligere information

De seneste år har budt på en udvikling inden for afklaring og udredning af funktionsevnen hos børn og unge i forhold til den handicapkompenserende støtte. De enkelte kommuner har forskellige praksis for hvordan, der arbejdes med afklaring og udredning, og der kan derfor være behov for et kursus med fokus på de elementer, der skal være til stede, for at sagsbehandleren kan tage den rette faglige vurdering af barnet og den unge. 

På dette kursus arbejder vi med målgrupperne for servicelovens §§ 11, 41 - 42 og 84, når vi sammen forsøger at skabe overblik over og kaste lys på udredning og afklaring.

Størst interesse har målgruppen for servicelovens §§ 41 og 42, men også afdækning af, om børnene kan anses for omfattet af målgruppen for afløsning og aflastning efter § 84, og hvad der skal afklares for de forskellige stykker i § 11, kan være relevant.

Der er undervisning kl.9.00 – 16.00 med morgenbuffet fra kl.8.30.

Indhold og udbytte På kurset vil vi grundigt gennemgå betingelserne for §§ 11, 41, 42 og 84 samt diskutere spørgsmål som

· hvilken betydning har en funktionsnedsættelse for, om et barn og familien er omfattet af § 11 stk.3, stk.7 og stk.8

· hvornår kan en funktionsnedsættelse betragtes som varig og betydelig

· hvornår er en langvarig eller kronisk lidelse indgribende nok til at udløse dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

· hvor funktionsnedsat skal barnet være, for at forældrene kan få afløsning eller aflastning

· hvilke oplysninger skal være til stede, og hvordan skaffes de, før der kan træffes afgørelse, om barn og familien er omfattet af de forskellige støttemuligheder

De særlige udfordringer om cøliaki, fødemiddelallergi, intolerans m.v. vil også være en del af kursusdagen, ligesom den nyeste praksis om risiko-børn og for tidligt fødte børn også vil blive behandlet. Endelig tager vi også et blik på de vanskelige vurderinger om børn og unge med udviklingsforstyrrelser, belastningsreaktioner, angst m.v.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, summe-pauser, debatter i plenum samt spørgsmål fra deltagerne, og Ankestyrelsens principmeddelelser vil indgå henover dagen.

Målgruppe Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal udrede og afklare funktionsevnen hos børn og unge og herefter vurdere og træffe afgørelse, om et barn opfylder betingelserne for handicapkompenserende støtte efter serviceloven.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 

Pris Deltagergebyr 2.450 kr. + moms. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset.

Event Info: Events
bottom of page