top of page

§§ 95 – 96 om kontanttilskud og BPA for visitatorer og sagsbehandlere, Horsens

Der er meget røre omkring servicelovens §§ 95 og 96 og et stort ønske fra alle om, at kommunerne kan håndtere arbejdet med kontanttilskud og BPA. Har også du behov for redskaber til sagsbehandlingen, så meld dig til et 2 dages kursus for alle, der skal vurdere og træffe afgørelse om §§ 95 og 96

11. sep. 2024, 09.00 – 12. sep. 2024, 15.30

Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens, Danmark

Yderligere information

Du er ikke alene!

Reglerne på området er stadig en stor udfordring for både kommuner og borgere. Fælles for mange sagsbehandlere og visitatorer er, at det kan være vanskeligt at overskue hele regelsættet samtidig med, at der skal træffes afgørelse indenfor en rimelig tid.

På kurset får du mulighed for at tage tyren ved hornene, når vi sammen stiller skarpt på de udfordringer vi møder og behandler de situationer, vi støder på i dagligdagen.

Der er undervisning fra kl.9.00 - 15.30 begge dage med morgenbuffet fra kl.8.30

Indhold

I løbet af de to kursusdage vil du få overblik og indgående kendskab til reglerne samt mulighed for at stille alle de spørgsmål, der fylder i dagligdagen. Kurset vil bl.a. omhandle emner som:

  • formålet og intentionerne med bestemmelserne
  • rammer og regler for kontanttilskud og BPA
  • forskellen på målgruppen for § 95 og målgruppen for § 96
  • vurderingen af de vigtige roller som arbejdsgiver og arbejdsleder
  • de særlige udfordringer, når forældre ønsker at få § 95 stk.3, når den unge fylder 18 år
  • målgruppe og regler for § 95 stk.4 for borgere med kontanttilskud efter § 95 stk.3
  • udmåling af timer, ydelser og følgeudgifter for § 95 og § 96
  • reglerne for opfølgning og tilsyn – herunder hvordan vi i den praktiske hverdag kan tilrettelægge det på en hensigtsmæssig måde
  • sektoransvaret og snitflader til blandt respirationshjælp og andre sundhedsfaglige ydelser
  • et kig på hvilke ydelser, borgeren må medtage under midlertidigt ophold i udlandet

Ankestyrelsens principmeddelelser indgår, og undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der i deres arbejde skal rådgive, vurdere og træffe afgørelse efter servicelovens §§ 95 og 96 eller skal yde bistand til kolleger i disse sager. Både nye og mere erfarne er velkomne.

Underviser Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv 

Pris Deltagergebyr 4.950 kr. + moms, som dækker undervisning og undervisningsmaterialer samt morgenbuffet, frokost og eftermiddagskaffe og kage. 

Læs herom Erly Bird rabat samt alt om priser, rabatter og praktiske informationer 

Tilmelding er muligt helt frem til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page