Voksenudredningsmetoden, VUM


www.ingelouv.dk


Med Voksenudredningsmetoden har kommuner, udførere og leverandører fået et fælles sprog – en fælles metode til udredning af borgere og efterfølgende opfølgning på mål og indsats indenfor handicap- og socialt udsatte voksne. På dette kursus tager vi fat i dette ”sprog”, og hvis ikke du kommer til at tale det flydende, kommer du i hvert fald hjem med bedre forståelse og overblik! 
Vi ruster dig til arbejdet med VUM ved at sørge for, at du får hånd om systematikken og anvendelsen, og vi søger at give et samlet overblik over metodens udfordringer, fordele og genveje samt nogle fif til den praktiske anvendelse.

Hvor, hvornår og hvor meget
Kurset kan rekvireres hjem til myndigheden og udføreren/virksomheden og tilpasses jeres konkrete behov.

Indholdet vil blive tilpasseet efter deltagerkredsen.

Indhold og udbytte
På kurset maler vi med bred pensel og sørger for at komme godt ind på alle aspekter ved arbejdet med VUM. Med fokus på samarbejdet mellem myndighed, udfører og borger, byder dagen på temaer som:

I prioriterer vægtningen mellem myndighed og udførere.

Målgruppe
Kurset er målrettet sagsbehandlere, der efter en udredning, faglig vurdeirng og målsætning bestiller en ydelse hos udføreren samt udføreren, der på baggrund af den faglige vurdering og mål fra myndigheden skal varetage opgaven.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne. 

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.