VUM for udførere

- et kursus i Voksenudredningsmetoden målrettet udførere


www.ingelouv.dk


Med Voksenudredningsmetoden har kommuner, udførere og leverandører fået et fælles sprog – en fælles metode til udredning af borgere og efterfølgende opfølgning på mål og indsats indenfor handicap- og socialt udsatte voksne.

Mange kommuner benytter Voksenudredningsmetoden til udredning af borgerens funktionsevne, ressourcer, vanskeligheder og behov, hvorefter udføreren modtager en Bestilling med faglig vurdeirng, formål og mål, som skal omsættes til dagligt arbejde sammen med borgeren.

Når kommunen visiterer en borger til et tilbud, er der en rollefordeling borger, myndighed og udfører imellem. På dette kursus stiller vi skarpt på udførerens rolle.


Hvor, hvornår og hvor meget
Kurset kan rekvireres hjem til udføreren/virksomheden og tilpasses jeres konkrete behov.

I er velkomne til at arrangere det i fællesskab med andre udførere, og indholdet vil blive tilpasseet den målgruppe, der deltager i kurset.

Indhold og udbytte
På dette kursus sætter vi særligt fokus på udførerens rolle og ansvar.
Du vil få et overblik over metoden og et indblik myndighedens udredning af borgeren, og vi drøfter udførerens rolle i samarbejdet med borger og myndighed.

Vi tager et kig på hvordan udføreren kan planlægge arbejdet ud fra den bestilling, myndigheden har sendt, og hvordan udføreren kan leve op til sin del af opfølgning og tilsyn - herunder hvordan udføreren i en VUM-ramme kan videregive nødvendige oplysninger til udføreren.

Vi ruster dig til arbejdet med VUM ved at sørge for, at du får hånd om systematikken og anvendelsen, og vi søger at give et samlet overblik over metodens udfordringer, fordele og genveje samt nogle fif til den praktiske anvendelse.

Vores dag byder på temaer som:

I prioriterer vægtningen mellem myndighed og udførere.

Målgruppe
Udførere, der arbejder med borgere i tilbud efter servicelovens bestemmelser på voksenområdet.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne. 

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her