Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik

Kommuner, regioner, private udførere og andre faglige aktører kan få udarbejdet et tilbud, der er specialsyet til det konkrete behov, man har.
De nævnte eksempler kan måske inspirere. Der er plads til redigering af eksemplerne, ligesom jeg også tilbyder andre temaer ud fra jeres konkrete behov.

Kurser for fagfolk

Børnesamtalen, når barnet har en funktionsnedsættelse
Hvordan sikrer vi inddragelse af børn - også med nedsat funktionsevne.... Og hvordan adskiller børnesamtalen med børn med nedsat funktionsevne sig fra andre børnesamtaler?
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

Snitfladen mellem § 112 og § 41
Surfer I også rundt mellem § 112 og § 41, når der kommer en ansøgning fra forældre? Hvornår skal en ansøgning behandles efter § 112 og hvornår er det § 41, der skal i spil? Kan en ansøgning behandles efter begge bestemmelser, og hvordan finder vi ud af hvilken, der har forrang...
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

BHU, BørneHandicapUdredningen
Fik du ikke de nye justeringer i ICS og Udredningsmetoden med, så har du chancen her, hvor du kan vælge at sætte fokus på udredning eller handleplan eller begge dele
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

Botilbud
Ønsker du og dine kollegaer også praktiske redskaber til en følsom situation? Så deltag i kursus om botilbud og reglerne for flytning når borgerne ikke kan give samtykke til flytning eller modsætter sig flytning til botilbud eller plejeboliger
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

Magtanvendelse
Ansvar, regler, etik, rollefordeling i samarbejdet – alle de store spørgsmål behandlet på én dag! Et kursus om servicelovens regler om magtanvendelse, nødværge lovlig og ikke-lovlig, procedure og indberetning mv
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

Tilskud til befordring og drift af bil
Tag din kollega fra den anden afdeling under armen og udnyt muligheden for at få styrket jeres faglighed og få fornyet inspiration til at udarbejde rutiner og procedure for tilskud til befordring og drift af bil.
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

Servicelovens § 76 og § 76a
Hvornår er den unge omfattet af efterværn § 76... Og hvem kan få opretholdt anbringelse efter § 76a... Hvem skal handle og hvem skal betale - og meget andet...
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

Overgangen fra ung til voksen
Kan vi sætte det lange lys på, før den unge fylder 18 år, så overgangen bliver så planlagt og forudsigelig som muligt?
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

Servicelovens § 45 og § 97 ledsagerordning
Hvem er omfattet af ledsagerordningen for unge og voksne - og hvem er ikke? Hvordan er det lige med unge og voksne i anbringelsessted eller botilbud? Få hjælp til at navigere i regler og rammer.
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

VUM for udførere
Når man som udfører modtager Bestilling på en opgave, kan det være hensigtsmæssigt at kende baggrunden for, hvad borgeren har været igennem visitation samt at få styr på sin egen rolle
[ Læs mere ] [ Udskriv ]

Voksenudredningsmetoden, VUM
Sæt fokus på samarbejdet mellem myndighed, udfører og borger på en kursusdag om VUM...
[ Læs mere ] [ Udskriv ]


Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk eller telefon 21411365 om et konkret tilbud, pris mv.


© 2019 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk