Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt

Velkommen!

Du kan på min hjemmeside finde oplysninger om, hvad jeg tilbyder som selvstændig socialrådgiver, konsulent og underviser indenfor handicapområdet.

Nu er der mulighed for at tilmelde sig kurser for efterår 2016 og forår 2017 - klik ude til højre →
Udover de faste kurser i §§ 41-42, § 32, § 100, udbyder jeg i efteråret 2016 kursus i

  • NY Afklaring af funktionsevnen hos børn og unge OBS pga. stor interesse udbydes kurset nu 2 steder!
  • NY Voksenudredningsmetoden, VUM for sagsbehandlere og andre interesserede
  • NY Servicelovens voksenbestemmelser - en STARTPAKKE for nye sagsbehandlere på voksenhandicap- og psykiatriområdet
  • EKSTRA KURSUS i Servicelovens §§ 32-32a om særligt dagtilbud og hjemmetræning

Afhængig af behovet, vil der også i 2017 blive udbudt flere kurser.

Et enkelt kursus, Servicelovens §§ 32-32a om særlige dagtilud og hjemmetræning, udbydes i samarbejde med COK både i 2016 og i 2017.
Læs mere og tilmeld dig ude til højre kurset 31.10.2016 er overtegnet, og vi udbyder et EKSTRA kursus d.15.december.
Hvis der er behov for andre kurser, så send mig en mail - så finder vi ud af, om det kan udbydes.
Det har andre gjort, og derfor er de nye kurser kommet til i efteråret 2016.

Kurserne udbydes på Scandic Hvidovre og Scandic Horsens eller på Scandic Odense.

Andre kurser
Kurser, jeg afholder for COK er f.eks.

  • Borgersyret Personlig Assistance, BPA, der henvender sig til visitatorer til personlig pleje og praktisk bistand samt til sagsbehandlere, der udreder og vurderer handicapkompenserende ydeler - læs mere og tilmeld dig her
  • Servicelovens § 100 med fokus på de faglige vurderinger - et særligt tilrettelagt kursus for erfarne medarbejdere - læs mere og tilmeld dig her
  • Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet - et 2 dages kursus for de myndighedsmedarbejdere, der ikke har deltaget i kurset samt til udførere, der leverer ydelser til børn, unge og familier, hvor barnet eller den unge har et handicap - læs mere og tilmeld dig her 

Tjek også Socialstyrelsens Børnekatalog
Jeg har i samarbejde med COK tilrettelagt og står for undervisningen på begge kurser i Delopgave 18, som omhandler børn og unge med handicap.

  1. Videnskursus, som giver et kvalificeret overblik over børnehandicapområdet – et 1-dags kursus, man kan tilmelde sig her
  2. Praksiskursus med undervisning og træning i Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet – et 5 dages kursus, som kommunen kan læse mere om og rekvirere her

For de kommuner, der tidligere har fået undervisning i Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet, men som har fået nye medarbejdere eller trænger til brush-up på metoden, udbyder jeg i samarbejde med COK et 2 dages kursus, man kan tilmelde sig. Kurset henvender sig også til de udførere, der leverer ydelser til børn, unge og familier, hvor barnet eller den unge har et handicap
Find kurset her

Mit firma er et enkeltmandsfirma, men jeg har et stort netværk og mange dygtige samarbejdspartnere. Nogle opgaver laver jeg alene. Andre opgaver løses bedst i samarbejde med andre.

Når jeg holder kurser for sagsbehandlere indenfor handicapområdet, arbejder jeg oftest alene, men indimellem deltager en eller flere samarbejdspartnere i afholdelse af konferencer og lignende f.eks. hvor der er behov for flere faglige vinkler.
Jeg har i mange år samarbejdet tæt med socialrådgiver Gitte Madsen, og yderligere har jeg en række gode sparrings- og samarbejdspartnere f.eks. cand.jur. Susanne Wiederquist, socialrådgiver Ea Lundsteen m.fl.
Se under Referencer / Links efter flere samarbejdspartnere.

Jeg har mange års erfaring fra kommuner, amt, brugerorganisationer m.v. i arbejdet med børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Klik og find mig her og her


© 2016 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk